2008-01-19

EPA à la Silhouette

Ordet silhuett kommer från Étienne de Silhouette, finansminister i Frankrike på 1700-talet. Det var dennes åtstramningar (vars storlek och berättigande jag inte känner till) som gav upphov till epitetet à la Silhouette, när pris gick (långt) före kvalité. Det enda sammanhang som begreppet levt kvar i är de bekanta utklippta figurerna, som utgjorde betydligt prisbilligare dekorationer än ordentliga tavlor.

En modernare motsvarighet är den svenska lågpriskedjan Enhetsprisaktiebolaget, EPA. Namnet försvann 1978 då de gick ihop med Tempo, sedermera Åhléns. Ännu en bit in på 80-talet minns jag att "EPA" kunde användas som förklenande omdöme om lite av varje, men liksom i silhuetternas fall har det bara levt kvar i ett enda fall, alltså de motorfordon som sedan 1975 kallas A-traktorer i papperen, men som väl få kallar något annat än EPA-traktorer.

Det finns uppenbarligen ett stort och konstant behov av att medelst en enkel etikett tala om att man tycker att något är billigt skräp. Undras vad som kommer härnäst?

Inga kommentarer: