2023-03-05

När den inringade tvingas invadera

Vergesst nie, dass uns England diesen Krieg aufgezwungen

Glöm inte, att England tvingade på oss detta krig

- Sportpalast, Berlin, 1942 – bilden har ibland tillskrivits ett tillfälle på samma plats året därpå, då Goebbels höll ett känt tal som präglades av slagordet Totalen Krieg

Vid det laget hade Englands skuld för kriget bankats in ordentligt hos alla som tvingades lyssna:

Soldater i östarmén! Sedan månader bedriver England sin redan före världskriget [obs! första, antar jag] kända inringningspolitik mot Tyskland. Det har för detta syfte sökt betjäna sig av alla europeiska stater och folk. Polen har utsetts till att i denna inringningsfront spela en så mycket viktigare roll som Sovjetunionen avböjde sig att underordna sig de engelska intressena. De sedan länge pågående förföljelserna mot tyskarna i Polen och den med alla medel inledda kampen mot Danzig ha främst tvingat mig att träffa anstalter vid vår östgräns för att trygga riket. Nonaggressions- och konsultativpakten med Sovjetryssland har enat de båda största och starkaste staterna i Europa i viljan att aldrig låta sina folk mera kämpa mot varandra. Men Polen måste såsom det viktigaste ledet i den brittiska inringings- och förintelsepolitiken tvingas till fred.

- Adolf Hitler talar den 3 september 1939, samma dag som England med kolonier och Frankrike förklarade krig sedan östarmén gjort vad den gjorde


4 kommentarer:

Anonym sa...

Nog är det bra likt Putins snack om att Ryssland måste stoppa NATO från att använda Ukraina. Jag förmodar att det var poängen.

Anonym sa...

Jag kallar allt sådant för konspirationssnack.

Anonym sa...

Nu har visst Xi Jinping också börjat "omringningssnacket" enligt Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-jinping-takes-rare-direct-aim-at-u-s-in-speech-5d8fde1a?mod=hp_lead_pos1 OBS större delen av texten bakom betalvägg.

Hitler, Putin, Xi: Om man beter sig illa och hotfullt mot sina grannnar blir om omgärdad av länder som åtminstone är ordentligt misstänksamma mot en. I bästa fall kan man installera marionettregimer, men när dessa faller...

Ja ni är omgärdade av folk och länder som misstror er, fast deras misstro är helt befogad och problemet är helt självförvållat.

Anonym sa...

Att det skulle kunna vara deras eget fel ägnar de inte en tanke åt.