2023-03-24

Det engelska ordet för syskon

… That the ”president of the Board of Education, himself a teacher of fifteen years,” as well as the president of the Teachers Union, and also a clerk in the office of the Superintendent of Education should have no knowledge of the word ”sibling” is incredible. The word has been in every comprehensive dictionary for the past twenty years.

- Walter G. Frey, insändare i New York Times 20 september 1936 – mina markeringar i samtliga citat

My note about the suggested word broster (which I thought a daft word) to mean either brother or sister, has brought a letter from Dr. Arthur Hawkyard. He writes: ”In reference to your note on a word for brother and sister, have you overlooked the word sibling?”

In a way I did overlook it. That is to say I did not take it into account. Sibling is a word you never hear used. It is obsolete, surely, and I was not dealing with obsolete words.

- Insändare från sign. ”The Soap Eaters”, Leeds Mercury 13 oktober 1937

The Clerk to Nuneaton Magistrates, Mr. G. S. Gibbons, was stuck for a definition at Nuneaton Juvenile Court on Wednesday when the word ”siblings” occurred in a psychiatrist's report which he was reading. The answer was supplied by Mr. R. M. Lee, a probation officer, who said: ”It is psychiatric jargon for brothers and sisters.”

- Nuneaton Chronicle, 4 maj 1956 (Nuneaton ligger i Warwickshire, England)

I have been able to track down most of her fancy expressions in our family dictionary but one of her favorite phrases has me stumped. She's forever talking about 'siblings' and 'sibling rivalry'. Please explain these terms which seem to be so new they haven't gotten into the dictionary yet.

- Mrs L. T. i San Bernardino, Kalifornien, beklagar sig över en språksnobb till granne, Evening Star, 4 augusti 1959


Om detta berättar många: I skolan fick man lära sig att engelskan inte har ett ord för ”syskon”. — Känns det igen?

Visst har engelska ett ord för syskon: Sibling. Men som pressklippen indikerar har det en speciell historia.

Sibling är ett ovanligt ord på så sätt att det är nygammalt. I forn- och medelengelskan (450–1100 respektive 1100–1500, ungefär så klart) användes sibling med betydelsen ”släkting”. Det sista kända belägget för ordet är från 1425. Sedan försvann det.

I början av 1900-talet börjar sibling dyka upp igen i engelska texter. Men inte vilka texter som helst. Här är det första moderna belägg jag hittat:

It will thus be seen that there are 33 different forms of sibling relationship in plants corresponding to whole or half-brotherhood in horses, dogs or men …

- Karl Pearson: ”Cooperative Investigations on Plants – I. Inheritance in Shirley Poppy [en dekorativ variant av vallmo]”, Biometrika, november 1902 (vol II, del I)

Biometrika finns än idag och ägnar sig åt teoretisk statistik. 1902 beskrev den sig som ”A journal for the statistical study of biological problems”. Det var i sådana sammanhang sibling dök upp efter nästan ett halvt årtusende, inlånat från en äldre form av samma språk: Som fackterm inom genetik och biologi. Och ännu en generation senare kunde språkbrukare tycka att ordet motiverade en informativ förklaring, även i vetenskapliga sammanhang:

The word “sib” or “sibling” is coming into use in genetics in the English-speaking world, as an equivalent of the convenient German term “Geschwister”, and as a general name for all children born of the same parents, that is to say, to denote brothers and sisters without distinction of sex.

- Kommentar av översättarna Cedar och Eden Paul i Erwin Baur, Eugen Fischer och Fritz Lenz, Human Heredity and Race Hygiene (engelsk utgåva 1931)

Rashygien? Jomen: Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, också känd som Baur–Fischer–Lenz, beskrivs som den tyska raslärans centralverk. Det sägs att ett exemplar skänkts till en fånge på fängelset i Landsberg, och att det därtill skulle ha lästs och gjort intryck; Lenz menade sig känna igen flera passager i Mein Kampf. Inte för att det har med sibling att göra. Men det är typiskt att det nygamla ordet togs upp efter ett exempel i just tyska; det var tidens främsta språk inom vetenskap, inte minst genetik och relaterat.

- Google ngram: Utvecklingen för ”sibling” 1900–2019

Så småningom gick sibling från fackterm till allmänt begrepp. Ordet fyllde onekligen en lucka. Ändå var övergången varken jämn eller snabb. Sådant är inte lätt att kartlägga, men spridda slagningar som ovan visar tydligt att bruket varierat, och varierar än idag – för att sammanfatta.

För vissa språkbrukare på vissa platser är sibling ett vardagligt ord. För andra kan det vara ett formellt begrepp som används i skrift men sällan tal, för åter andra ett udda eller exotiskt ord som används sällan eller inte alls. (Ett återkommande påstående/förslag är att den ursprungligen psykologiska termen sibling rivalry bidrog till att göra ordet känt och använt.) Och ibland går det inte ihop, som den skola i Cleveland som nämns i klippet från 1936; efter att i tio år ha gjort elever och föräldrar konfysa med att fråga om siblings ändrade man till att fråga hur många brothers and sisters eleverna hade.

Kort sagt: Man kan förstå om ordet varit okänt för generationer av svensklärare.


Andra källor:

Kuriosa, av ett slag som ständigt dyker upp i etymologiska utredningar: Sibling ”släkting” kommer från sibb ”släkting, släkt (adj.)”. En sorts släkting var de vi kallar gudfar/-mor, Godsibb. I medelengelskan utvidgades det (ca 1300) till grannar och vänner, i synnerhet väninnor. När sådana träffades kunde det bli en del samtal kantänka, och i mitten av 1500-talet hade ordet övergått till någon man pratade med. I början av 1800-talet hade ännu en skiftning inträffat; ordet avsåg nu själva samtalet, som dessutom preciserats till prat av avgjort lättare karaktär, för att inte säga grundlösa rykten och skvaller. Och så används det visst än idag: gossip. – Bifångst från ovärderliga etymonline.

Och när ngram ska visa utvecklingen för såväl ”sibling” som ”brothers and sisters” menar den att begreppen börjar närma sig varann. Vad det nu kan ha med verkligheten att göra.


2 kommentarer:

Anonym sa...

"Om detta berättar många: I skolan fick man lära sig att engelskan inte har ett ord för 'syskon'. — Känns det igen?"

Ja, så sa min lågstadielärarinna med anledning av en engelskatext där en papegoja säger sig ha 8 bröder och systrar. Kanske stod det så i lärarversionen av vår lärobok, men det kan också ha varit något som bara hon fått för sig. Kraven på en lågstadielärares engelskakunskaper var blygsamma på den tiden. Förträfflig människa för övrigt.

Sensemaker

Anonym sa...


Har inte tänkt på det förut, men när jag läste ordet etymologi, gissade jag att det måste vara besläktat med tyskans Sippe, och så var det, om man klickar på länken.

Men Sippe på tyska är inte syskonskaran, utan används bara om besläktade grupper, och ibland kanske inte ens det.

Man kan finna ordet i böcker om hur forna tiders germaner organiserade sina samhällen.

/koroshiya