2023-03-01

Berenikes hår

- Berenike II (ca 267–221 f.Kr.)

Berenike var drottning av Egypten, i dubbel bemärkelse: Hon var såväl gemål till som medregent med Ptolemaios III. Om henne berättas en historia. Den har varit mer känd förr än den är idag. Det är en anledning till att ta upp den.

En gång drog kungen ut i krig. Drottningen bad till Afrodite att han skulle återvända levande. Om han gjorde det skulle hon låta klippa sitt långa vackra hår. Så blev det också; kungen återvände, och drottningen lät klippa sig. Håret placerades i närmaste tempel … Men nästa dag var det försvunnet! Vad hade hänt? Förklaringen kom från hovastrologen: Han kunde peka på en ny stjärnbild, mellan Jungfrun och Stora Björn. Det var drottningens hår! Ditsatt av en imponerad Afrodite.

Ett förslag är att en förslagen astrolog pekade på tre oansenliga stjärnor och hävdade att de var nya – vem kunde säga emot honom? Sant är att vill man få syn på Coma Berenices, så får man veta vad man letar efter. Den har heller inte alltid klassats som en egen stjärnbild. Och vad illustrationer beträffar så är det mycket lättare att hitta delningsvärda bilder bland äldre material. Som denna stjärnkarta från 1822.

Oansenlig eller inte; på ett sätt trumfar den lilla stjärnbilden alla andra minnesmärken, oavsett hur storslagna, dyrbara eller märkvärdiga på något annat sätt. För Berenikes hår är den enda stjärnbilden som är uppkallad efter en historisk person. Den äran har inte vederfarits någon av den gamla eller nya tidens hjältar oavsett magnitud – ingen kung, kejsare eller profet, ingen utforskare av land, hav eller kunskap. Bara en egyptisk drottning.


1 kommentar:

Joakim E sa...

Tack, intressant!

Senare försök har gjorts. När stjärnbilden Skölden uppfanns av Hevelius (som var polack) omkring 1684 kallade han den Scutum Sobiescii, efter den dåvarande polske kungen. Oklart hur etablerat namnet blev och när det i så fall byttes; idag heter den rätt och slätt Scutum.