2023-01-12

Globala kompasser

Kompassen Expedition Global är ditt bästa val om du vill ha en traditionell linjalkompass med många egenskaper som du kan använda över hela världen.

- Silva: Expedition Global

Vadå ”över hela världen”? Finns det kompasser som man inte kan använda jorden runt?

Ja – det är ingen gimmick utan beror på en faktisk egenskap hos jordens magnetfält.

Alla vet väl hur jordens magnetfält är funtat? Jag fick leta lite efter en bild som visar en egenskap som oftast hoppas över: Magnetfältet lutar olika mycket på olika breddgrader. Vid de magnetiska polerna är fältlinjerna vertikala, vid den ”magnetiska ekvatorn” horisontella. Eftersom klotformade kompasser är ohanterliga så är nålen försedd med en vikt som ser till att hålla den horisontell. Den viktningen är anpassad till det halvklot och de breddgrader där kompassen är tänkt att användas. Ska man använda kompass någon annanstans får man skaffa en som har rätt viktning, eller en ”global kompass” som man ställer in.

De flesta kompasser är balanserade för en av jordklotets tre zoner. Om du använder kompassen i “fel” zon kommer nålen att luta och kompassen kan komma att visa inkorrekt norr. Några av Silvas populäraste kompasser har utrustats med en global nål som kan användas i alla tre zoner på jordklotet. Den globala nålen gör att du får en flexibel kompass som kan användas över hela världen.

- Ibid.

This compass is balanced for use in the southern hemisphere.

- Exempel på nätet, här en kompass såld på Nya Zeeland

- Världskarta över main field declination, utgiven december 2014

Magnetfältens lutning är alltså något helt annat än den magnetiska missvisningen eller deklinationen, som främst, men inte enbart, utgör skillnaden mellan de geografiska och magnetiska polerna. Man får vara medveten om att de sällan sammanfaller, och eftersom de senare dessutom rör på sig, och fälten påverkas av andra faktorer, så får den som kräver små toleranser hålla sig uppdaterad. Skillnaden beror på var man befinner sig; 2015 gick den exempelvis från noll i västligaste Norge till 14° vid finska gränsen, och har man ärenden till någon av de magnetiska polernas närhet så kan avvikelserna vara hur stora som helst. I det läget hjälper inget nålviktande.


3 kommentarer:

Henrik sa...

Och den magnetiska nordpolen (som egentligen är en magnetisk sydpol) flyttar på sig med stor hastighet, flera mil per år, har nu på sin väg från Kanada mot Ryssland passerat den geografiska nordpolen. Är en flip på gång?

Ralf sa...

Sen har vi ju kompasser för muslimer som alltid pekar mot Mekka, ja inte kompassnålen men själva kompassen. Den finns i lite olika varianter men den enklaste har en karta med en siffra för varje världsdel, stora världsdelar är uppdelade med flera nr. Så man tar nr på den världens man är i enligt bifogad karta o ställer in på sin orienteringskompass och då kan man be åt rätt håll.
Nyare varianter är numrerade från 1 till 40, och har då med en lista på 40 platser.

Anonym sa...

Fartygskompasser är för ändamålet utrustade med "Flinders Bar" som används för korrigering av detta.