2023-01-16

Lördagsfråga 737: Antarktiskt

  1. Maud av Storbritannien, dotter till Edvard (VII) och sondotter till Victoria, som gift först dansk prinsessa, sedan norsk drottning. Kröningen av henne och Carl/Håkan VII 1906 var den senaste och förmodligen sista kröningen i Skandinavien. Och så fick hon, året efter sin död, ett landområde uppkallat efter sig som var sju gånger större än Norge: Dronning Maud Land, Norges anspråk på Antarktis.
  2. Vega får 1880 ett hejdundrande mottagande i Stockholm sedan hon som första fartyg, efter en idé av expeditionens ledare A. E. Nordenskiöld, seglat utmed hela Nordostpassagen, från Atlanten utmed ryska kusten till Berings hav.
  3. Senare skulle det bli mer likt en vase, alltså ett risknippe. Vad Vasaättens vapensköld föreställde på 1400-talet, som här efter en återgivning i Frötuna kyrka, är oklart.
  4. Moder Svea med Göta lejon, som de länge såg ut på svenska sedlar.

I Dronning Mauds Land hittar man den så kallade Nordenskiöldbasen, som utgörs av Sveriges ena forskningsstation Wasa och den finska Aboa. Sveriges andra och betydligt mindre station (golvytan är tolv kvadratmeter) heter Svea. Den satte flera, Tricky var först.

Kuriosa: När Wasa skulle uppföras behövde man ju ansöka om erforderliga medel. Ansökan fick bakläxa på en punkt: De hade inte angett den fastighet där byggnaden skulle uppföras. Invändningen att Antarktis aldrig delats upp i fastigheter föll för döva öron. Då skrev man helt enkelt ”Antarktis 1:1” i det avsedda fältet. Varefter ansökan omedelbart gick igenom och pengarna betalades ut.


Inga kommentarer: