2022-04-05

Fentanyl-hysterin

If you question the dangers of fentanyl, this is how deputies must suit up to handle it.

- Bild och beskrivning från polisen i Orange county, Florida

Fentanyl är ett mycket starkt smärtstillande medel, ungefär hundra gånger starkare än morfin. Ett sätt att ge det är som plåster; ett sådant plåster avger säg 25 mikrogram fentanyl i timmen, vilket alltså tas upp genom huden. Fentanyl som väger som ett riskorn (0,02 g) räcker för 800 sådana doser.

De senaste åren har det då och då dykt upp rapporter från USA och Kanada om poliser som stött på fentanyl i tjänst, och fått allvarliga symptom på överdosering – enbart genom att ha vistats i närvaro av fentanyl, och därmed fått i sig ämnet genom huden eller andningsvägarna. Sägs det.

A deputy nearly died of a fentanyl overdose immediately after he was exposed to it while on duty, California officials say.
- Cop saved from fentanyl overdose in dramatic California video, The Sacramento Bee 27 januari 2022

When the officer got back into his vehicle, he began to experience the effects of a Fentanyl exposure and administered one dose of Narcan [naloxon, ges intravenöst vid opioid-förgiftning] on himself and requested medical assistance.

- Officer Exposed to Fentanyl & Transported to Local Hospital, Santa Rosa Police Department (Kalifornien), 27 augusti 2020

A police officer in East Liverpool, Ohio, collapsed and was rushed to the hospital after he brushed fentanyl residue off his uniform, allowing the drug to enter his system through his hands.

- Police officer overdoses […], CNN 16 maj 2017

Det där låter ju nog så dramatiskt. Att poliser kollapsat m.m. går inte att betvivla. Däremot kan man fråga sig om orsaken är den som uppges. För även om fentanyl är oerhört potent och kan ges via huden, så innebär det inte att man kan få en dos med medicinsk effekt, än mindre en överdos, bara genom att ta på det eller andas in de mikroskopiska partiklar som är luftburna. Och varför är det bara poliser som är utsatta? Hur kan de som nyttjar fentanyl som knark överleva, om poliser kan få en överdos bara genom att andas in partiklar? Hur klarar sig vårdpersonal som dagligen hanterar fentanyl? Eller personal och patienter som befinner sig i lokaler där fentanyl hanteras? Och hur kommer det sig att poliser som fått sådana "överdoser" berättar om symptom som inte förknippas med fentanyl?

Redan 2017 kom en studie som avfärdade intag av nämnvärda mängder fentanyl genom andning eller beröring:

Fentanyl and its analogs are potent opioid receptor agonists, but the risk of clinically significant exposure to emergency responders is extremely low. To date, we have not seen reports of emergency responders developing signs or symptoms consistent with opioid toxicity from incidental contact with opioids. Incidental dermal absorption is unlikely to cause opioid toxicity.
- Moss et al: ACMT and AACT Position Statement: Preventing Occupational Fentanyl and Fentanyl Analog Exposure to Emergency Responders, Journal of Medical Toxicology december 2017

Beteckningar som "masshysteri" och "inbillningssjuka" är otacksamma eftersom de kan uppfattas som förklenande. "Hysterisk" är ju ingenting man vill vara, särskilt inte om man är polis. Varje gång jag tar upp så kallad elallergi/överkänslighet mot mobilstrålning, vår tids vanligaste inbillningssjuka, poängterar jag att symptomen kan vara nog så verkliga, att "inbillningen" ligger i den uppfattade orsaken. Det gäller även här.

Ett särskilt problem med masshysterier som drabbar poliser är att det kan få följder även för andra. I det tredje fallet ovan, med polisen som strukit bort ett pulver från sin uniform med handen (utan handske), så åtalades ägaren till bilen man undersökte inte bara för innehav och trafficking utan även för motsvarigheten till våld mot tjänsteman – eftersom han utsatt polisen för fentanyl. Den punkten gav honom ett och ett halvt år i fängelse. Det är ett hårt straff för ett inbillat brott. Och de som fått faktiska överdoser av fentanyl behöver snabbast möjlig behandling (opioider slår mot andningen) – om poliserna först måste dra på sig en omgång skyddskläder och masker så kan det mycket väl innebära att folk dör som annars skulle överlevt. Då vill det till att de där skyddskläderna verkligen behövdes.

En lärd studie i frågan spårade masshysterins början till maj 2013. Kanadensiska poliser slog till mot en knarkfabrik och fick symptom som hjärtbesvär och eksem – som inte är typiska för fentanyl eller andra opioider. (Att USA sedan några år genomgår en opioidkris kan ha bidragit till att ge ämnet mer uppmärksamhet, liksom att öka mängden fentanyl vid tillslag.)

- DEA, Drug Enforcement Agency, med Jack Riley som varnar för fentanyl som kan döda i mycket små mängder, intagna via munnen eller rentav huden; filmsnutt utlagd av officiella @DEAHQ på Twitter 10 juni 2016

Nästa stopp är vid 2016, andra kvartalet (april–juni), då ett antal rapporter noteras. DEA gick ut med varningar om att "fentanyl kan absorberas genom huden eller inandning av luftburna partiklar". Det var ett svar på ökningen av rapporter. Men vi vet att sådana välmenande varningar tenderar att elda på masshysterier. (Här får jag än en gång anledning till att lägga ut den länk som jag oftast lagt ut här på bloggen: Carl-Johan Göthes excellenta Från skrivkramp till bildskärmssjuka, Folkvett 2/2000.)

- Herman et al: Media Reports of Unintentional Opioid Exposure of Public Safety First Responders in North America, Journal of Medical Toxicology, april 2020. Här beskrivs en fentanyl-hysteri som hade en klar topp 2017, och som sedan började lägga sig. Jag vet inte hur det gått sen dess.

Redan studiens abstract är utmärkt läsning, som klart och tydligt och utan nämnvärt fackspråk beskriver hur det blivit som det blivit. Med hopblandningar av "opioider" och "opiater", rekommendationer från myndigheter som byggt på rapporter i vanliga media istället för att rådfråga expertisen, med mera.

Of the 214 articles that reported exposure during this period, our reviewers did not find a single one that reported a plausible route of exposure, clinical manifestations consistent with exposure, and laboratory testing that confirmed exposure.

- Ibid

Det kan poängteras att fentanyl-hysterin skapats av poliskåren och media i samverkan. Media rapporterar vad poliser berättar, och poliser informerar sig om läget genom att läsa i media – i ett ämne som varken de flesta poliserna eller media är helt insatta i. Och de poliser som verkligen kan narkotika och dess effekter, som skulle kunna hindra att det hela spårar ur? De hörs inte, om de nu alls försöker göra sig hörda.

In fact, media reports about adverse effects of other environmental stimuli may actually increase the likelihood of other emergency responders experiencing symptoms in the future. Study subjects exposed to news stories about health effects of Wi-Fi exposure experienced tactile symptoms even when exposed to sham Wi-Fi signals [17, 18]. The authors hypothesized that sensationalized reports sensitized people to develop a nocebo effect—symptoms of illness caused by negative expectations following an exposure. According to this hypothesis, it is plausible that unverified reports of opioid exposure actually contribute to causing illness among FRs.
- Ibid

Studien avrundas och sammanfattas med några råd, framtagna av Moss et al 2017 och som fortfarande dög 2020:
  1. Unintentional exposure is unlikely because opioids are not absorbed well through the skin and are unlikely to be present in the air;
  2. Standard nitrile gloves should be worn during patient contact;
  3. A mask is only needed in the unlikely circumstance drug is in the air;
  4. Any powder found on the skin should be decontaminated with soap and water; and
  5. Naloxone should be reserved for patients with symptoms of opioid poisoning, such as respiratory depression.

Som utomstående betraktare verkar ett av de främsta problemen vara brist på kunskapsmässig ödmjukhet från poliserna ("If you question the dangers of fentanyl …"). Om man ska komma någonstans måste man medge att man haft fel, och att även tuffa poliser kan bli föremål för förvillande och masshysterier. Inte bara för sin egen skull, utan även för att folk inte ska åtalas för inbillade brott eller dö i onödan.


Inga kommentarer: