2022-04-14

De tio budordens format

- José Ribera, 1638; Gustave Doré, 1866; Charlton Heston, 1956; kluns, modern (notera även flera behornade Mosesar)

När Gud hade talat med Mose på Sinaiberget gav han honom de två tavlorna som ett förbundstecken, tavlor av sten, som Gud hade skrivit på med sitt finger.

- 2 Mos 31:18 – dessa de första tavlorna slog Mose sedan sönder, och gjorde nya i 2 Mos 34:1

Vilka de tio budorden var har folk varit oense om sen mycket länge, kanske ända från början, när det nu var – se faktoider.nu: De tio budorden. Om det ska denna utläggning inte handla. Den ska ta upp en långt mindre fråga: Hur såg tavlorna med budorden ut?

En märklig fråga att ställa sig? Spelar det någon roll? Nej, det spelar ingen roll. Men likt otaliga andra ting, vars utseende eller närmare natur inte spelar någon roll, har det uppstått en märkvärdigt fast tradition kring dess utseende. Vi är vana vid att stentavlorna med de tio budorden alltid framställs på ungefär samma sätt: De är ungefär lika höga, breda och tjocka, och de har framför allt alltid rundad ovandel. Varifrån kommer den?

Budordstavlor med rundad ovandel dök upp i återgivningar på medeltiden. Förebilden var vaxtavlor: träskivor överdragna med vax för tillfälligt klotter (när man ville sudda vände man på pennan och strök vaxet platt med dess trubbiga ända). Sådana hade använts sedan antiken. På det sättet skrevs ofantligt mycket mer än med bläck på papyrus. För att inte tala om dyrbara pergament av kalvskinn.

- Hildegard av Bingen, 1100-tal; rejäl tavla som 1256–57 användes av Jean Sarrazin, kammarherre åt Ludvid IX; Henrik von Morungen, 1300-tal; Gottfrid av Strassburg, ca 1330

Det har också funnits många konstnärer som återgett lagens tavlor som fyrkantiga, även om deras verk sällan kunnat hävda sig mot den rundtavlade skolan.

- Andrea Mantegna, 1461; Michelangelo, ca 1513; Philippe de Champaigne, 1648; Frederick Preedy, 1851

För övrigt finns det en talmudisk tradition om hur lagens tavlor var formade. Om man ska tro den utgjorde de två tavlorna en inte särskilt liten stenkub.

And as for the tablets, their length was six handbreadths, their width was six handbreadths, and their thickness was three handbreadths

- Den talmudiska texten Bava Batra, kapitel 1, 14a

Att den bilden aldrig slagit igenom är lättare att förstå. Det är svårt att se hur Mose skulle burit ner sådana klunsar utför Sinais branter, åtminstone med värdighet.


Inga kommentarer: