2022-04-06

Tjock Buddha

Så här tänker sig många Buddha, med ett inte alltför anspråkslöst BMI. Men detta är inte original-buddhan Siddhartha Gautama. Han framställs aldrig så här. Den vi ser är Budai, en kinesisk munk som ska ha levt vid sekelskiftet 900. Han framställs nästan alltid tjock och skrattande.

Här har vi en traditionell framställning av Siddharta Gautama.


Inga kommentarer: