2021-07-11

Kinesisk propaganda

- Bild: Matt Knight, @MattCKnight

… Public educational partnerships between colleges and universities in China and colleges and universities in other countries; the partnerships are funded and arranged in part by Hanban [Office of Chinese Language Council International, sedan 2020 Center for Language Education and Cooperation] which is itself affiliated with the Chinese government.

- Wikipedia: Confucius Institute

Confucius Institutes och Konfucius-klassrum (motsvarande företeelse i lite mindre skala) finns över hela världen. 2019 fanns det över 500, och antalet steg snabbt — tills annat kom emellan.

Det var inte bara viruset som ställde till det. Fler och fler har insett att det är ett problem att släppa in utomstående, tämligen självständiga organisationer på universitet, högskolor och gymnasieskolor. Det blev ännu tydligare när ledande ämbetsmän i Kina då och då nämnt det som ändå varit solklart: Att Konfuciusinstituten är en del av Kinas propaganda.

Därför är det genant att svenska lärosäten alls hållit sig med Konfuciusinstitut och -klassrum. Men man har åtminstone kommit på bättre tankar. När Falkenbergs gymnasieskola 2020 stängde sitt Konfuciusklassrum var det den sista delen av det propagandamaskineriet i detta landet.

Men i andra länder finns många, många kvar. De nöjer sig heller inte med att propagera innanför de väggar som är dem givna. Bilden ovan togs på Skottlands nationalmuseum. De har tydligen sponsrats av Kina, via en eller flera bulvaner, och som tack fått utforma en vepa om sitt land. På dess karta är Taiwan som synes en del av Kina. Det är en liten men helt typisk detalj. Att Taiwan "egentligen" är Kina är en av hörnstenarna i landets politik. Ingen kinesisk kanal släpper fram en karta med ett självständigt Taiwan om de har det allra minsta att säga till om.

Inte för att de gör någon affär av det. Gissningvis insåg inte folk på nationalmuseet att de gav utrymme åt kinesisk propaganda. Få se hur de reagerar när de blir upplysta.


1 kommentar:

Anonym sa...

"Inte för att de gör någon affär av det. Gissningsvis insåg inte folk på nationalmuseet att de gav utrymme åt kinesisk propaganda. Få se hur de reagerar när de blir upplysta."

Min erfarenhet av svenska ämbetsmän är att deras största dygd är att de är plikttrogna, deras största last är att de är moraliskt fega. Det senare innebär att de inte vill göra fel, särskilt inte i form av att bryta mot regler. Ifall de faktiskt bryter regler vill de att det inte skall upptäckas. Ifall det upptäcks vill de inte att det skall spåras till dem. Ifall det spåras till dem vill de inte att de inte erkänna och vill i största möjliga mån undvika att det blir stor sak av det exempelvis genom att klämma ur sig en synnerligen halvhjärtad och urvattnad ursäkt. Jag gissar att detta är ett tämligen internationellt fenomen och även gäller skotska ämbetsmän.

Baserat på detta gissar jag att ansvarig ämbetsman på skotska nationalmuseum endera:

1. Inte svarar försåvitt du inte inlämnat frågan på ett sådant sätt att det skulle bryta mot reglerna att inte svara. De tar däremot bort felet, tyst och diskret.

2. Skyller på någon annan och åtgärdar felet.

3. Ger en formell ursäkt, praktiskt taget skrivet genom att fylla i ett formulär och åtgärdar saken tyst och diskret.

Vad jag tycker skulle vara mest i enlighet med ett nationalmuseum eller ett lärosätes uppgift, vore att tvärtom utan omsvep erkänna tabben, göra en stor sak av det och låta felet stå kvar som ett exempel på lömsk kinesisk propaganda och hur lätt det är att bli lurad, androm till varnagel. Det förväntar jag mig att ingen ämbetsman gör frivilligt.

Sensemaker