2021-07-05

Lördagsfråga 665: Floppar

  1. Edsel Ford (1893–1943), son till Henry Ford. Mest känd för att postumt ha gett namn åt bilmärket Edsel, som hårdlanserades 1958 men gav upp redan 1960. Not 1: Edsel var ett eget märke i koncernen. Bilarna hette aldrig "Ford Edsel", åtminstone inte officiellt. Not 2: Att Edsel floppade hårt är lättare än lätt att få reda på. Varför märket floppade är svårare att reda ut.
  2. Observatoriet VISTA i Chile. Ingen koppling till operativsystemet Windows Vista, en av det företagets större floppar.
  3. Isaac Newton i Apples allra första logga. Gav namn åt Apple Newton. Idag kan man se handdatorn som smartmobilernas föregångare. På 1990-talet var det en tämligen hopplös produkt.
  4. Saturn V var sannerligen ingen flopp, tvärtom. Den slutgiltiga versionen kallades C-5, vilket minner om sir Clive Sinclairs (mest känd för hemdatorer som Sinclair Spectrum) stora projekt: Elfordonet C5. Idag, snart 40 år senare, ser de tekniska förutsättningarna helt annorlunda ut; 1985 blev det en flopp.

Fyra floppar, i varierande grad. Förvisso fanns de som var nöjda med sin Windows Vista eller Apple Newton. Det fanns rentav folk som gillade Sinclair C5, som annars kan vara det mest fullkomnade magplasket i samlingen. Men inte det dyraste; där torde Edsel ta priset.

Den satte pazuzu.


Inga kommentarer: