2021-07-08

Hillebarderna från Minnesota

Halberd ax heads, like the Lake Darling and Frog Point halberds in the lower right of the display case, were a northern European favorite because they were one of the cheapest weapons to produce and were very flexible on the battlefield. Placed on the end of a pole, the halberd was usually used against mounted troops. Halberds like the designs here, however, were only used for a short time in the 1200-1300s as the halberd later developed a sharp point on the end, eventually becoming the pike.

- Rune Stone Museum: Ax Heads

Notera att man på bilden inte får någon uppfattning om hur stora hillebarderna är. Notera även hur platt eggen är, och dess lutning jämfört med skaftet.

"Runstensmuseet" ligger i Alexandria, Minnesota. Namnet är taget efter den främsta pjäsen i utställningen: Kensingtonstenen! En alldeles äkta runsten från 1800-talet.

Kenstingtonstenen daterar sig själv till 1362. Att den tidens skandinaver inte varit vikingar på mycket, mycket länge glöms på något sätt alltid bort i marknadsföringen. Här är den vinghjälmade "Big Ole" utanför museet. Sköldens "Birthplace of America" speglar en aspekt som tenderar att glömmas bort när vi svenskar studerar fenomenet. Det är svårt att sätta sig in i sådant, men jag kan tänka mig att den "troende" lokalbefolkningen är mäkta stolta över att, som de tror, ha det äldsta belägget bortom L'Anse aux Meadows för kontakt mellan gamla och nya världen. Hur det skulle göra Kensington till "Amerikas födelseplats" … Ja, vi har ju inte med rationellt tänkande att göra.

Hillebarderna antyds komma från 1362 års tänkta expedition, eller kanske någon annan vid samma tid. Poängen är givetvis att den kom från Europa till Nordamerika långt före Columbus.

Här är förresten reklam för tobaken "Battle Ax". Plug indikerar att cigarrettrökare icke gör sig besvär. Tobaksbladen läggs i buntar som pressas till något som närmast liknar mjukt trä. Tanken är att man skär sig lagoma bitar att tugga på. Kanske kan man även skära sig spånor att lägga i pipan.

Att skära "Battle Ax" görs lämpligtvis med en stridsyxa. Eller snarare hillebard — men terminologin är ju inte så noga i sammanhanget. Jag antar att man kunde få en sån här fin och annorlunda tobacco cutter om man köpte tillräckligt mycket av tobaken. Goda exemplar lär gå för några tusenlappar på auktioner.


Inga kommentarer: