2021-07-15

Etymologi för OK

Ett helt annat OK … Från 1969, då man började använda det typiska typsnittet.

OK är ett märkligt ord. Det förstås över hela världen. Här och var används det väldigt ofta, för att vara ett inlån. Det kan användas på en mängd olika sätt; redan på engelska kan det användas som verb, substantiv eller adjektiv, med mera. Och så har det en oklar etymologi. Eller, inte bara en ...

Korta ord är populärare att försöka bygga folketymologier åt än långa ord. Populära ord är populärare att försöka bygga folketymologier åt än ovanliga ord. Tar man då ett av världens kortaste populäraste ord så är det inte konstigt att folketymologerna ansamlas. Det underlättar att ordet från början varit slangbetonat eller mer, och därmed inte dokumenterats så ordentligt som etymologer skulle kunna önska. Att de två fonemen kan tolkas som bokstäverna O K underlättar ännu mer. Vem som helst som kan komma på eller hitta ett uttryck som kan förkortas till O K kan leverera en folketymologisk förklaring av OK. Och många har tagit det tillfället.

Wikipedia-sidan List of proposed etymologies of OK listar 39 förslag. Förvisso av kraftigt varierande tyngd, och flera är dubletter där samma etymologi tagit lite olika vägar. Men det känns som om man lika gärna hade kunnat lista 139 alternativ. Några som kan nämnas särskilt:

  • Förkortning av "0 killed", "noll dödade" — en lovande detalj i militära rapporter m m.
  • Förkortning av Old Kinderhook, smeknamn på president Martin Van Buren (som kom från Kinderhook, N. Y.) och särskilt använt under dennes (misslyckade) återvalskampanj 1840.
  • Förkortning av tyska Ohne Korrektur, "utan förändringar". Det skulle ha varit en tryckeriterm som sattes på felfria gjutplåtar.
  • Förkortning av grekiska όλα καλά ola kala, "allt väl".

Sidan OK listar tre etymologier som fått egna rubriker. Motiveringen ska visst vara att de fått "mainstream recognition" — men det ska inte förväxlas med trovärdighet, eller någon uppmärksamhet som är värd mer än uppmärksamheten i sig. Här är de:

  • Västafrikanskt kay, använt en slav i North Carolina 1784: "Kay, massa, you just leave me ..." — föreslogs på 1960-talet
  • Choctaw (talades i sydöstra delen av dagens USA) okeh, med betydelsen "så är det". Denna tolkning var länge mycket vanlig och förekom i etymologiska verk.
Choctaw-tolkningen populariserades av en sång av folksångaren Peter Seeger — jag kan inte komma på någon annan etymologi som fått liknande reklam.
The Choctaw gave us the word okay
Vamose is a word from Mexico way
And all of this is a hint I suspect
Of what comes next

Jag kan heller inte komma på någon annan sång som framför lika många faktoider; det kan bli ämne för en annan bloggpost.

Men den etymologi av OK som efter mycket grubblande vunnit erkännande kan sammanfattas som följer:

  • Åren 1838–39 förekom en "förkortningstrend" i New York och Boston. Det blev inne att förkorta uttryck, gärna felaktigt stavade. T ex kunde no go bli NG. Det kunde också bli KG, som om man förkortat know goEnough said, "nog sagt", kunde bli nuff ced — det händer ju än idag — vilket blev NC. Och så vidare … Och så kunde all correct förvrängas till oll korrekt vilket förkortades till OK.

Detta är, så vitt man vet, den korrekta etymologin för OK.

En återkoppling till en etymologi nämnd ovan: Det kan mycket väl tänkas att Van Burens kampanj 1840 förstärkte användandet av OK, och räddade det ur den glömska som dagsländor som KG, NC osv föll i.

Den som grävde fram oll korrekt-etymologin hette Allen Walker Read (1906–2002), som därigenom gjorde sig odödlig inom fältet (en hel del annat uträttat ej att förglömma). "Oll korrekt" är också den förklaring som finns på etymonline.com, som sällan ger utrymme åt halvbra kanske-förklaringar, oavsett hur spännande de är.


Etymonline: OK (interj.)


3 kommentarer:

Anonym sa...

Var det med flit du lämnade ute https://sv.wikipedia.org/wiki/Oljekonsumenternas_f%C3%B6rbund ?

MVH

Hans

pazuzu sa...

I en gammal bokversion av "I tomtens verkstad" översätts dockstämpelns OK med "Ocke Konstverk". Desperation eller genialitet?

Hexmaster sa...

O-konsumenterna är med jue. Men kräver väl ingen närmare beskrivning?

"Ocke Konstverk" … På gränsen där galenskap och genialitet möts?