2021-05-19

Den isländska vägvisaren

- Ur Huld-manuskriptet

Texten som beskriver nr 27 Vegvísir är som följer: "Om detta tecken bärs, kommer man aldrig att gå vilse i storm eller dåligt väder, även när man inte känner till vägen." Det är allt. (Huruvida beskrivningen även gäller nr 29 nertill har folk grubblat över; men det är en annan fråga som inte ska avhandlas här.)

Gammal isländsk magi? Som åtminstone delvis påminner om runor? Tankarna går snabbt och säkert till en viss tid. Ett exempel på hur det tänkts kommer från den som gjorde vägvisaren känd när hon en gång i tiden lät tatuera in symbolen:

It's so I don't get lost. If the Vikings had bad weather or fog, they used to draw it on their foreheads with a piece of coal. I thought that was a bit much, so I put it there [på armen].

- Björk intervjuas i Rolling Stone, juli 1995

Varifrån hon nu fick idén att man skulle rita symbolen i pannan ...

Den som idag letar efter prylar med symbolen hittar multum. Som hos världens största och mest felstavade webbshop:

- Amazon.se: Vintage nordiska vikingor osv.

Notera den äldre futharken (runalfabetet, som inleds med f u th a r k ...) runt symbolen. Enligt vissa "källor" ska det öka kraften. Vad det definitivt ökar är kopplingen till vikingar. Vilket är ett problem i sig — runor användes långt före och långt efter vikingatiden — men åter igen är det inte vad denna bloggpost ska handla om.

Många jämför "vägvisaren" med en kompass. Inte för att vikingarna hade kompasser i dagens mening. Och det finns ingen antydan om att de skulle delat upp de fyra väderstrecken i åtta.

Vägvisaren återfinns naturligtvis även på betydligt mer suspekta ställen:

- Tröja med "Vägvisaren" intill "Mitt arv"

Problemet? Att Huld-manuskriptet sammanställdes omkring 1860, av en viss Geir Vigfússon. Några tidigare belägg för Vegvísir finns inte. Dess ålder är svår att avgöra; den kan vara tio, hundra eller flera hundra år. Men det finns åtminstone ingenting som visar att den skulle ha använts tusen år tidigare. "Vägvisaren" är, kort sagt, ingen vikinga-symbol.


Inga kommentarer: