2020-05-12

Strindberg? om Kapitalismens hemlighet

De citat jag studerar brukar vara korta. Men då och då dyker det upp längre texter med tveksam proviniens. Som den här; den har cirkulerat en hel del, åtminstone i vissa politiska läger.
- Vad sa du till mannen därborta?
- Jag sa att han skulle arbeta fortare.
- Vilken rätt har du att befalla över honom?
- Jag betalar honom för det.
- Hur mycket betalar du honom för det?
- Tio kronor om dagen.
- Varifrån får du pengarna att betala honom med?
- Jag säljer sten.
- Vem hugger stenen som du säljer?
- Det gör han.
- Hur mycket hugger han om dagen?
- Åh, han hugger en hel del sten på en dag.
- Hur mycket får du för det?
- Ungefär 50 kronor.
- Men då är det ju han som betalar dig 40 kronor för att du går omkring och befaller honom att arbeta fortare.
- Ja, men jag äger ju verktygen och maskinerna.
- Hur blev du ägare av dem, då?
- Jag sålde huggen sten och fick in så mycket pengar på den att jag kunde köpa in verktyg och maskiner.
- Vem hade huggit den stenen?
- Tig, dumbom.
- Tillskriven ... August Strindberg?

En källa som nämnns är en odaterad insändare i Flamman av Lars Berglund, som i sin tur ska ange att texten kommer från Strindbergs Kapitalismens hemlighet. På andra ställen där texten citeras anges denna KH i sin tur vara en del av hans katekes för underklassen.

Katekesen är en verklig text, finns t.ex. att läsa på runeberg.org: August Strindbergs Lilla katekes för Underklassen. Den är inte särskilt lång, och det är lätt att konstatera att där inte finns något avsnitt som det ovan citerade, eller någon del som kallas "Kapitalismens hemlighet". (Stycket hade heller inte passat in i katekes-formens frågor och svar.) Så långt är det enkelt att konstatera att citeringskedjan är falsk.

Varifrån kommer texten? Efter några slagningar har jag hittat texten från 2005 utan Strindberg ("Peter" i Dagens Arbete, 30 oktober 2005), från 2006 med Strindberg. Det jag sett hittills tyder på ett typiskt exempel på hur citat tillskrivs fel personer: En text som uppfattas som rolig/smart/minnesvärd cirkulerar utan avsändare; namnet på en kändis ditklistras; och enbart tack vare detta får det snabbt mycket större spridning. Här en utläggning om denna faktoida attraktionslag.

2 kommentarer:

Spito sa...

Själva resonemanget, med eller utan Strindberg, är nog betydlig äldre än från nollnolltalet. Själv var jag som ung subversiv med och spred den här affischen (utan strindbergreferens) under tidigt nittiotal. https://ibb.co/C8mYKQf

Det sättet att resonera är ju allmängods i den radikalare delen av vänster, dvs den del som upplever att åtminstone vissa delar av det privata ägandet är problematiskt. Och även om ditt citat inte är Strindbergs ord så har han i kortform ett liknande resonemang i Liten Katekes för underklassen:

”Vad kallas frukten av underklassens arbete?
Kapital.
Kan kapital existera utan arbete?
Nej!
Därför skulle kapitalet vara arbetets slav och icke
tvärtom.” http://runeberg.org/strindbg/likt1/0184.html

Och det säger väl något om hur några kan börja tro att citatet är från Strindberg.

Hexmaster sa...

Ja det var ett präktigt belägg! Tackar!
Det är inget otänkbart Strindberg-citat s a s. Katekesen är väl den mest kända texten i sammanhanget, att hänvisa till den verkar ha varit det naturliga och det som gjort folk nöjda.