2020-05-07

Den barmhärtige samarit-samariern


I diket ligger en man, rånad och misshandlad. En präst kommer gående ... Och går förbi, utan att bry sig om stackaren. Så kommer en levit (från den prästerliga stammen) – även han struntar i den skadade. Men så kommer en samarier. Vad är det?

Folket i Samarien följde Jahve, enligt dem själva på det enda sanna, rätta och obesudlade sättet. (Än idag finns det kvar en liten spillra som följer sin nästan-judendom; läs t.ex. om deras moseböcker på WP: Samaritan Pentateuch.) Judarna höll inte med, utan ansåg att samarierna blandat in hedniska tillsatser. Förhållandet mellan folken var följdaktligen spänt. Båda sidor såg ner på varandra, och kunde rentav använda varann som skällsord.
Judarna sade: "Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt." Jesus svarade: "Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig."
- Joh 8:48-49

Det var det som var poängen i Jesu liknelse om den barmhärtige samariern: De som anses finare och heligare än andra men glömmer bort sina fina läror när det gäller är sämre förebilder än den föraktade samariern som inte bara är snack utan även verkstad.
[Jesus:] "Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?" [Den laglärde] svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus: "Gå du och gör som han!"
- Luk 10:36–37

Ordet samarit togs tidigt och självklart in i svenskan som beteckning på en osjälvisk, hjälpsam person. Så småningom började det även användas om frivilliga som på samaritkurs fått lära sig första hjälpen och dylikt. Och ännu lite senare blev det namn på kommunalt anställda vårdbiträden i öppen vård (NE), det som idag kallas hemtjänst – frivilligheten hade professionaliserats.

Men den moderna betydelsen krockade med den gamla. Det var väl inte konstigt att samariten tog hand om mannen, det var ju hans jobb? – kunde man ha resonerat. Det var åtminstone så de resonerade som tog fram det som skulle bli 1981 års översättning av Nya testamentet:
För det första är ordet samarier den språkligt rimligaste och gängse beteckningen för personer från Samarier. Men viktigare är nog att den svenska beteckningen samarit har fått en annan innebörd med tiden. En samarit är nästan en teknisk term för en person som tar hand om sjuka.
- Mikael Winninge, översättningsdirektor i Svenska Bibelsällskapet, citerad i Aftonbladet 13 oktober 2014

Sen kan man ju begrunda det språkliga faktum, att såväl fariséer som samariter fått sina valörer omvämnda tack vare NT – det som ansågs fint blev fult, och tvärtom.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Namnet på israeliternas gud är Jahve och inget annat. Och samariern kom från Samarien (el Samaria).

Hexmaster sa...

Jahve: Tack! Samarien: Är vad jag skriver?