2020-05-03

Den svarta hunden i Blythburg


Holy Trinity Church i Blythburgh, Suffolk, har några speciella märken på sin port.


Märkena på nära håll.

Det finns en historia om dess uppkomst. Söndagen den 4 augusti 1577 pågick gudstjänsten i St Marys Church i Bungay, några kilometer bort. Då dånade åskan, och plötsligt rusade en jättestor svart hund in. Den sprang genom den fullsatta kyrkan, dödade en man och en pojke, och fick på något sätt kyrktornet att rasa genom taket. Sedan fortsatte den till Blythburg, tog sig in i kyrkan där och dödade folk. Och det var då märkena uppstod, enligt senare uppgift – djävulshundens klösmärken:
The scorch marks on the door of Blythburgh Church are referred to by the locals as "the devil’s fingerprints" which can be seen at the church to this day.
- The Suffolk Coast: The Legend of the Bungay Black Dog

Men brännmärkena sattes inte dit av djävulen i en eller annan form, utan av människor i största välmening. Det var en sorts magi för att skydda mot eld, ett ständigt närvarande hot. Man har hittat liknande på andra ställen. Det är ironiskt att märkenas ursprung kommit att tolkas helt annorlunda, sedan det ursprungliga syftet glömts bort. Och en påminnelse om att även "gamla" legender kan vara helt fel ute, eftersom folk förr inte var så jättemycket bättre än vi idag på att bevara gammal kunskap.

Inga kommentarer: