2020-01-09

Läkerol som kvacksalveri

- Annons från Svenska Dagbladet den 5 oktober 1909
"Läkerol" från F. Ahlgrens Tekn. Fabrik, Gävle. (Pris per flaska à 130 gr. 1 krona). "Fyller", enligt prospektet "de högsta fordringar som kunna ställas på ett antiseptikum". I åtföljande bruksanvisning, i mångt och mycket erirande om salubrinfabrikantens, uppräknas en mängd olikartade åkommor, – även invärtes –, t. ex. "luftrörskatarr, håll, kräkningar och andra plågor i magen" såsom ägnade för framgångsrik behandling med detta medel.
Läkerol är en ljusgul, klar vätska med lukt av ättiketer, ättiksyra och flyktig olja (nejlik-, pepparmynt-, eucalyptus-) och av i huvudsak följande sammansättning: Alkohol 45 %, ättiketer 7 %, flyktig olja, ättiksyra 1 ½ %, kinosol 1 ½ %, glycerin 1 %, resten vatten. – Tydligt är att Lazarol är förebilden.
- Torsten Thunberg: Bedrägliga läkemedel och läkemetoder (Lund 1910), s 89; min markering

När varumärket Läkerol lanserades 1909 användes det om två olika produkter. Den ena var ett piller från Kleutgen & Meier i Bad Godesberg, identiskt med det som än idag finns på marknaden. Den andra sortens Läkerol var en antiseptisk vätska som tillskrevs underbara egenskaper, återgivna av kvacksalvarnas vedersakare Thunberg. Den tredje delen i utbudet utgjordes av salvan Läkerin. Om denna har jag inte hittat några andra uppgifter än att den tillskrevs samma antiseptiska egenskaper som Läkerol-vätskan; jag kan tänka mig att dess prospekt utlovade ungefär samma undergörande egenskaper som Läkerols 45-procentiga.

- Annons från 1911

Tillverkas under samma ledning som de antiseptiska medlen Läkerol och Läkerin.
Annons från 1910. Notera det röda korset på asken. Syftet var att visa att brösttabletterna "för desinfektion af munhåla & svalg" minsann var en medicinsk och läkande produkt. Det fick plockas bort 1914 sedan Röda Korset sagt ifrån.

Inga kommentarer: