2020-01-07

Ingen Florence Nightingale

F. Nightingale, Diagram of the causes of mortality in the army in the East (1858)
Det finns många föreställningar om Florence Nightingale och de flesta utgår ifrån att hon var en ängel i människogestalt. Hon begärde enligt myten att vårdarbete skulle utföras utan ersättning och hon offrade sig helt för andra. Denna bild är så felaktig att den kan betecknas som en vanföreställning.
- Åsa Moberg, Hon var ingen Florence Nightingale (Natur & Kultur 2008), s 15

"Person-myter", vanföreställningar om personers karaktärer, verkar av någon anledning ofta sitta väldigt djupt. Vi vill att Gandhi ska vara vis, snäll och mysig, Hitler en vrålande vettvilling, och så vidare – liksom vi (och jag tillskriver allmänheten denna lika outtalade som omedvetna önskan) tydligen vill ha en blid och självutplånande Florence som vankar omkring mitt i natten med den där jävla lampan. Det verkar inte hjälpa med hur många påpekanden eller belägg som helst för att Gandhi var en fullblodskvackare, Hitler kunde vara oerhört sympatisk och trevlig om han ville, och så vidare – eller att Nightingale inte skapade sjuksköterskeyrket genom att vara änglalik utan genom kall och kristallklar logik, matematik och statistik. Det är därför denna bloggpost inleds med ett känt polärdiagram där hon åskådliggjorde dödsorsaker vid Krim snarare än någon av de många lamp-bilderna.
It ought to be the Lady with the Logarithm. She saved far more lives by her grasp of numbers than by her gift for nursing. And she put data at the heart of healthcare as we know it today.
- Alan Finkel: Florence Nightingale Saved Far More People With Her Grasp Of Numbers Than Of Nursing, Huffington Post 7 april 2017

Kan inflika att min egen bild av Nightingale inte har utgjorts av särskilt mycket mer än "ängeln med lampan". Moberg nämner att hon även tillskrivs egenskaper som "tyst, blygsam och absolut ointresserad av pengar"; att sådana föreställningar är käpprätt åt skogen räcker det med en mycket ytlig kunskap om N. för att inse.

Det finns en mängd tavlor och illustrationer på temat "the lady with the lamp". Det ska nämnas att Nightingale verkligen gjorde nattrundor i Scutari militärsjukhus, men att hennes vård förvisso utgjordes av väldigt, väldigt mycket mer, såväl teori som praktik.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror att hon främst styrde upp det kaos som rådde på Scutari militärsjukhus. Att hon skulle ha begärt ”att vårdarbete skulle utföras utan ersättning” faller på sin egen orimlighet. Sjuksköterskor behöver ju också försörja sig. Däremot såg hon till att de fick en ordentlig utbildning. Något som tidigare sällan varit fallet.

Hexmaster sa...

Det rådde kaos på Scutari sjukhus men även utan det så låg vården på en mycket lägre nivå än den hade kunnat.
Att sjuksköterskor skulle jobba gratis var det många som tyckte länge. T ex Bertha Wallin, en av de första kvinnorna i riksdagen och ordförande i Svensk sjuksköterskeföreningen. Hon var (Wikipedia) "en stark förespråkare för sjuksköterkekallet och hon menade att sjukvårdsarbete är ett barmhärtighetsverk [dvs det ska utföras gratis, av flickor av familj]. Dylika idéer genomsyrade hennes arbete och frågor som rörde löner och arbetstider blev i det närmaste bannlysta inom föreningen." Orimligt? Kan vi tycka idag.


Anonym sa...

Ännu en åsikt hos beundrare som tillskrivits den beundrade.

AH sa...

När jag för ett tag sedan hörde hur en kvinnlig influencer använda uttrycket "Ingen Florence Nightingale", blev jag förvånad. Att använda det i en kontext där det ses som negativt att vara Florence Nightingale blev konstigt då min bild av Nightingale framförallt härstammar från hennes användande av grafer för att illustrera statistik. Min bild gick faktiskt snarare åt en Hans Rosling från 1800-talet än en sjuksköterska. Att vara en Florence Nightingale tänkte jag således mer på att det hade varit något positivt. Men vi har alla våra olika intressen, vilket så klart påverkar vilka drag vi väljer att förknippa historiska personer med.

Hexmaster sa...

Ha ha! Det där uttrycket *förutsätter* ju att man delar en vrångbild av FN. Då blir det väldigt konstigt för den som sitter inne med facit. Intressant!

Jag vet inte hur vanligt uttrycket är, har själv inte stött på det något nämnvärt och googlande ger ffa boken. Men om fakta om den intressanta Nightingale sprider sig kan man hoppas på att det blir mindre vanligt, eller rentav börjar användas i sin motsatta, korrekta betydelse. (Nu blev det konstigt igen.)