2020-01-10

Har du latmask?

"Latmask" var ursprungligen inte något man var, utan något man hade.
(i folkligt spr.) eg. om en (tänkt) parasitmask som ansetts angripa människor o. förorsaka lättja
- SAOB: LAT-MASK

Det användes i sammanhang där maskens utdrivande stod i fokus, som till exempel att "prygla latmasken ur någon".
Av all slags mask är ingen så förstörande och förderflig i landtbruket, som latmasken.
- Landshövdingen friherre Robert Fredrik von Kræmer talar till lärjungarna vid Ultuna lantbruksuniversitet 1861

Redan då hade beteckningen börjat användas även om personen som tänktes hysa parasiten, ett bruk som mot 1800-talets slut helt trängde ut det äldre.

Med tanke på vad folk bevisligen trott och tänkt i medicinska sammanhang kan det vara värt att påpeka, att jag hittills inte – så långt jag orkat leta – hittat några belägg för att folk tagit "latmasken" på allvar, och trott att det var en faktisk liten organism som nedsatte arbetslusten. Men man ska kanske aldrig säga aldrig.

3 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Kan man ha associerat till binnikemasken, som ju är nog så verklig?

Anonym sa...

Jag har hört uttrycket "latmasken går ut" om den obehagliga känslan som infinner sig när man börjar fysisk aktivitet efter en längre tids frånvaro av fysisk aktivitet. När obehaget har försvunnit och det känns skönt att röra på sig gäller "att latmasken har gått ut".

Löksill sa...

Jag har hört att lättja kan botas med ett kålblad i korsryggen. Då lockar man ut latmasken, nämligen.