2020-01-08

Trettondagens stjärngossar (inte Lucias)

Trettondagen
Tidigt kliva vi ur säng,
och i skjortor långa
vandra vi, som vise män
gingo förr till Betlehem,
sjungande vi gånga:
"Ingen dager synes än, stjärnorna på himmelen de blänka."
- Elsa Beskow (1927)

Blev det några stjärngossar i måndags? För det är vad helgdagen traditionellt förknippas med. De syftar naturligtvis på "de tre vise männen", eller "de tre heliga konungarna" med ett ännu oriktigare epitet, eftersom "några österländska stjärntydare" (Matt 2:1, Bibel 2000) är av obestämt antal, och varken heliga eller konungar.

Närmare bestämt tjänstgjorde stjärngossarna i julspel där man dramatiserade "konungarnas tillbedjan". Så småningom övergick spelen till sånguppvisningar. Jag vet inte om några sådana fortfarande förekommer.

Stjärngossarna hör trettondagen till, och efter denna senaste helg har nioårige Hans Nilsson, Svanegatan 5, Lund, ritat några av sångarna i det stjärngossetåg han sett i sin hemstad. Numera blandar man in stjärngossar i Luciatågen också, men de hör egentligen inte dit. Det är bara för att pojkarna skall få vara med också vid Lucia.
- SvD, 22 januari 1956

Inga kommentarer: