2019-09-06

Killian-dokumenten

Jag tror aldrig jag sett en bluff så elegant avslöjad av en enkel animation. Det vi ser är dels ett dokument som uppgavs ha skrivits på maskin 1973, dels ett dokument som bevisligen skrevs betydligt senare i Microsoft Word med programmets standardinställningar.

Dokumenten rörde en viss George W. Bush och hans tjänstgöring på 1970-talet i Texas Air National Guard. Närmare bestämt återgav de skarp kritik av hans insatser från befälet. Hösten 2004 hade detta en avgjord politisk laddning då samme Bush händelsevis var president och ställde upp i ett annalkande presidentval. Det var då som dkumenten presenterades av tv-ankaret Dan Rather i bolaget CBS synnerligen etablerade program 60 Minutes.

Eftersom detta tilldrog sig i nätets tidsålder (om än före sociala medier, vilket paradoxalt nog underlättar grävande i efterhand) så tog en mängd nyfikna gräsrötter sig snabbt an äkthetsfrågan. Denna hade visserligen redan avgjorts, hade Rather påstått; men oj så fel han visade sig ha.

Som så ofta är hanteringen av affären och de medverkandes reaktioner betydligt intressantare än affären "i sig". Jag skulle tro att den enda medvetne förvillaren i sammanhanget är han som satte ihop dokumenten på sin dator och fick CBS att nappa på dem. Alla andra gick på niten och fann sig sedan mentalt oförmögna att backa.

Provtexter från en IBM Selectric

Vem som helst med erfarenhet av gamla skrivmaskiner borde omedelbart se att de påstådda "Killian-dokumenten" (efter befälet) inte alls ser ut som om de skrivits i en sådan. Det luriga är att även den med erfarenhet av gamla skrivmaskiner, vilket inbegrep såväl Dan Rather som andra nyckelpersoner i grävet, i det kritiska ögonblicket kan missa att göra den kopplingen. Och har man väl gjort ett sådant fel så kan det vara mycket, mycket svårt att ta tillbaka. (Det fanns visserligen avancerade skrivmaskiner på 1970-talet som i vissa aspekter kunde tävla med typsättare men sådana användes inte på nationalgardets staber.)
The documents are backed up not only by independent handwriting and forensic document experts but by sources familiar with their content. Contrary to some rumors, no internal investigation is under way at CBS News nor is one planned. We have complete confidence in our reporting and will continue to pursue the story.
- CBS besvarar kritiken och frågorna

Att det var amatörer som inledde ifrågasättandet irriterade givetvis ledningen som tog sina kolleger i försvar:
... A former CBS News executive, Jonathan Klein, dismissed the blogs. On the one side, he said, you have a professional news bureaucracy with "multiple layers of checks and balances." With blogs, you have "a guy sitting in his living room in his pajamas writing." Klein's "pajamas" taunt would be seized on throughout the blog world.
- Jonathan V. Last: What Blogs Have Wrought, The Weekly Standard, 27 september 2004

En mycket intressant omständighet som nämns i artikeln är att "prominent media watchdog groups" inte tog upp Killian-dokumenten. Även de stod upp för sitt skrå. Och vad "bloggare i pyjamas" beträffar så är här en som arbetade med typsättning på 1970-talet, eller med minst lika många expertpoäng som någon av de som CBS anlitade för att bedöma dokumentens äkthet. Hans detaljerade och skoningslösa utredning kan sammanfattas sålunda:
The probability that any technology in existence in 1972 would be capable of producing a document that is nearly pixel-compatible with Microsoft’s Times New Roman font and the formatting of Microsoft Word, and that such technology was in casual use at the Texas Air National Guard, is so vanishingly small as to be indistinguishable from zero.
- Joseph M. Newcomer: The Bush "Guard memos" are forgeries!

Och den politiska laddningen gjorde sig oavbrutet påmind genom att varje ställningstagande för eller emot dokumentens äkthet kunde tillskrivas ett politiskt motiv. Sådant uppmuntrar inte neutralt sökande efter sanning.

CBS höll ut i några dagar. Sedan fick de kapitulera. De uppenbarligen fejkade dokumenten var inte den enda men främsta anledningen. Intressant, typiskt och deprimerande nog har de två huvudpersonerna, Dan Rather och producenten Mary Mapes, aldrig gått med på att uppgifterna var falska. Och Mapes har inte ens gått med på att de uppenbart förfalskade dokumenten var förfalskade.

Wikipedia: Killian documents controversy

Inga kommentarer: