2019-09-13

Ig Nobel-prisen 2019

Gör om det här, den som kan

Ig Nobel-priserna är, ifall någon missat det, en spexversion av Nobelpriserna; men det finaste av allt är att det sannerligen inte enbart är på skoj. "Honor achievements that first make people laugh, and then make them think" är deras motto, och det lyckas de med, varje år. Jag tycker mig även se att de får mer och mer uppmärksamhet för varje år vilket är väl förtjänt.

Här är de tio priser som delades ut på den ganska högtidliga ceremonin igår.

Anatomi: Vänster testikel är varmare än den högra. Åtminstone på franska brevbärare.

Biologi: Döda magnetiserade kackerlackor beter sig annorlunda än levande magnetiserade kackerlackor.

Ekonomi: Vilket land har de smutsigaste sedlarna (av de som undersöktes: Rumänien).

Fred: Var det är skönast att klia sig (vristen och ryggen).

Fysik: Hur vombater bajsar kuber. (Här nämns Sverige bland mottagarländerna. Vet inte vem av pristagarna som avses. Det noteras även att två av pristagarna härmed fått två Ig Nobel-priser.)

Ingenjörskonst: En maskin som byter blöjor.

Kemi: Ett femårigt barn producerar i genomsnitt en halv liter saliv om dagen.

Medicin: Pizza skyddar mot cancer – om den tillverkas och konsumeras i Italien. (För tillfället mer arbetshypotes än bevisad teori men det är nog bara en tidsfråga.)

Medicinsk utbildning: Klicker-träning, sån som man använder för hundar, fungerar även på kirurger.

Psykologi: För upptäckten att ha en penna i munnen får en att le vilket gör en gladare, samt upptäckten att det inte stämmer. (Det är alltså en mycket känd och föga omstridd psykologisk mekanism som vid närmare kontroll visat sig oriktigt. Klassiskt faktoid-material.)

Prissumman är som vanligt 10 000 miljarder dollar (zimbabweanska). Eller 10 trillion, vilket lätt felöversätts till betydligt större triljoner.

Pristagarna och motivationerna finns på officiella hemsidan www.improbable.com.

Inga kommentarer: