2016-12-19

Lördagsfråga 443: Delstatligt

  1. Washington Irving i en yngre upplaga än den man brukar se.
  2. Indiana Jones i en äldre upplaga än den man brukar se.
  3. Arizona Junior är vad bröderna Coens Raising Arizona (1987) fick heta i Sverige.
  4. Hos oss hittar man Harland Sanders konterfej på tvenne ställen (Karlstad och Malmö), men då i den äldre upplaga som utgör varumärket för Kentucky Fried Chicken. (Vad överste-titeln beträffar så hade "Kentucky Colonel" redan på hans tid varit en ren hederstitel sedan länge.)
Den lätte satte AH utan vidare.

Inga kommentarer: