2016-12-27

Hypokondri, den manliga hysterin

Ur Gray's Anatomy (boken, inte tv-serien) från 1920.
ὑποχόνδϱιος [ypochondrios], som är belägen under revbensbrosken, av ὑπό [ypo] (se HYPO- 1) o χόνδϱος [chondros], brosk (i sht revbenens brosk)
 - SAOB: HYPOKONDRIUM

På bilden ser vi den moderna placeringen. I äldre medicin var hypochondriae det mjuka området mellan revbenen och naveln. Därtill var det den plats där man hade hypokondriasis. Idag är hypokondri lika med inbillningssjuka i vardagligt tal. Vilket är rätt och fel; även om man inte har de sjukdomar man oroar sig för, så är oron påtaglig. Tillståndet kan också klassas som en psykiatrisk diagnos.

Men lite längre tillbaka var hypokondriasis inte ett tillstånd utan många. (Det är heller inte det enda exemplet på ett medicinskt begrepp vars betydelse förändrats över tid och som därför kan ge upphov till luriga tolkningsfel.) En mängd psykiatriska problem kunde betecknas som hypokondri, melankoli, mjältsjuka (det var ju därifrån den svarta gallan mélaina chólos kom), med mera.

Bland de många begreppen är ett särskilt intressant: Hysterin, samlingsnamn (igen) för de mer eller mindre psykiska åkommor som på ett eller annat sätt hade med livmodern att göra (hystera är grekiska för latinets uterus). Män kunde ju inte drabbas av hysteri. Men tänk om hypokondrin var en sorts manlig hysteri? Det trodde åtminstone en av 1600-talets mest inflytelserika medicinska tänkare; han skriver också om "sjukdomen som kallas hysteri hos kvinnor, och hypokondri hos män".
... antiquity may have laid the blame of hysteria upon the uterus, hypochondriasis (which we impute to some obstruction of the spleen or viscera) is as like it, as one egg is to another.
- Thomas Sydenham

Annons från 1882 för en boklåda i Vänersborg. Att även sådana inrättningar krängde kvack var inget ovanligt. Vad diamagnetismen beträffar så är det ett verkligt fysikaliskt begrepp, men något säger mig att det inte har ett skvatt med "giktringarna" att göra. Och nog är symptomlistans "o. s. v." på något sätt uppfriskande i sin ärlighet? Åtminstone på över ett sekels avstånd.

Inga kommentarer: