2016-02-18

Gemensamhetsbad 1906

Pinsam skandal i Mölle
Hälsingborg, 3 juli 1906 — Oseden att både herrar och damer badar samtidigt i s. k. gemensamhetsbad tycks man inte få någon bukt med. För ett par år sedan förekom sådant pikanteri på kontinenten, och nu tycks den ogenerade trafiken ha spritt sig också till Sverige.
- Källa: Okänd?

Artikeln dök upp häromdagen och har även fått munter uppmärksamhet på andra håll. Att granska dess äkthet visade sig bli en intressant övning i felfinneri av flera slag.

Språket ger ledtrådar. På det området utmärker sig året 1906 på två sätt. Det ena utgjordes av stavningsreformen, eller "stafningsukasen" som den hette med den stavning som den försökte göra omodern.
Under slutet av 1800-talet var stavning ett angeläget ämne och starka krafter arbetade för en mer ljudenlig stavning. Rörelsen utgick från Uppsala universitet och drevs av språkvetare som Adolf Noreen, professor i nordiska språk, men också skollärare var engagerade och pådrivande i rättstavningsfrågan. Den stora vinsten för lärare skulle vara att en mer ljudenlig stavning skulle spara tid i undervisningen (Teleman 2003, s. 83). Svenska Akademien var däremot en kraftig motståndare till eventuella reformer. Men år 1906 gav nystavarnas arbete resultat, även om reformen inte alls blev så genomgripande som de radikala nystavarna hade önskat. De förändringar i stavningen som infördes med omedelbar verkan gällde v-ljudet, som alltid skulle skrivas med enbart v, dvs. haf, hafvet, hvit skulle i fortsättningen stavas hav, havet, I, och t-ljudet, som alltid skulle skrivas med enbart t, dvs. den gamla stavningen rödt ersattes med rött.
- Carin Östman, Språkliga förändringar i Gösta Berlings saga

Inte för att alla överallt omedelbart tog till sig den nya tidsbesparande stilen, tvärtom. Till exempel dröjde fina Hvar 8 dag till 1932 med att justera titeln.

Wikipedia: Stavningsreformen 1906

Selma Lagerlöf var heller inte förtjust i den nya stavningen. Men hon tillämpade den ändå i Nils Holgersson, som gavs ut samma år och som ju skulle användas i undervisningen. Ett annat språkligt val hon gjorde var att inte använda pluralformer (vi gingo, äro osv.), åtminstone inte i dialoger (det enda undantaget görs för Oscar II i kapitlet om Stockholm). Det var första gången pluralformer utelämnades i ett större sammanhang.

Som synes tillämpar den fejkade artikeln varken äldre stavning ("varken" skulle ha varit "hvarken") eller pluralformer (flera exempel).

En annan detalj är stavningen av Hälsingborg. Den ger ett gammalt intryck, men inte hur gammalt som helst. I officiella sammanhang tillämpades den 1912-1971. Hur anakronistisk den är i en text som påstås vara från 1906 vet jag inte.

Då är det enklare med bilden. För den är avgjort inte från 1906 utan från 1907. Platsen är Wannsee i Berlin och det Strandbad som officiellt öppnades där samma år.

Med betoning på "officiellt" ... För vid det laget hade man badat illegalt i sjön i flera år. Även könsmixat.

I Berlin kände man väl till den fashionabla badorten Mölle by the sea (vad det nu blir på tyska). där såväl svenska som kontinentala högdjur frotterades. I juli 1907 hade självaste kejsar Vilhelm II varit på besök; huruvida han badat med damerna framgår inte. Men av missarna i artikeln från "1906" är den klart intressantaste att det "pikanteri" som badande herrar och damer på samma strand utgjorde, inte kom från kontinenten till Mölle utan tvärtom.
Runt 1890 briserade så den stora bomben: män och kvinnor badade ihop! Helt öppet och ogenerat. Det var en knall som gav eko långt ut i Europa och folk strömmade till. Danskar vällde in med ångfärjor från bland annat Köpenhamn.
- Hans Bengtsson, Badskandalen i skånska Mölle, Allt om Historia 8 juli 2010

Uppdaterat: Tersmedens fynd (se kommentarerna) torde vara förklaringen. Det skulle även förklara varför "tidningen" lade in årtalet i ingressen ...

7 kommentarer:

Kurt sa...

P4 Malmöhus saknar i alla fall källkontroll. Det är ryslig läsning. Riktigt ryslig. Upprörd blir man. Förfasad.


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6370129

Hexmaster sa...

Kalle är bra. Alla kan göra fel. Jag har gett honom denna länk.

Tricky sa...

En annan indikation att det är fejk är radhöjden. Jämför med den avklippta artikeln till vänster. Bad-artikeln har något högre radavstånd, något som inte var praktiskt möjligt vid denna tid. All brödtext sattes med samma radavstånd.

Hexmaster sa...

Faktiskt? Sitter en hel del med sådana tidningar, aldrig tänkt på den detaljen. Du låter säker på din sak så jag litar på dig. :-)

AH sa...

Gick in på Wikipedia gällande Mölle och där står det följande citat:
"I Tyskland badade redan män och kvinnor tillsammans. Detta spred sig till Mölle under åren efter 1905, och med detta uppkom epitetet Synden i Mölle."

Källan till uppgiften är följande bok:
Magnusson, Erik (2009). Det vackra huset i Möllebergsbacken: om 150 år av turism vid Kullabergs fot. Kristianstad: Monitorförlaget. Libris 11661897. ISBN 978-91-85517-11-4 (inb.)

Enligt Magnusson så stämmer alltså artikeln i stora drag. Nu har jag dock inte bläddrat något i Magnussons bok, så jag har svårt att uttala mig om trovärdigheten i hans uppgifter. Dock är det så klart oavsett uppenbart att artikeln är fejk då den som du nämner bland annat är skriven på alldeles för modern svenska för att ha kunnat skrivas 1906.

Hexmaster sa...

Intressant. Om det stämmer så skulle tillströmningen av folk från kontinenten bero på Mölles status i övrigt, snarare än just de angenämt skandalösa gemensamhetsbaden.

FredrikT sa...

Jag misstänker att det kanske inte behöver handla om "fejk" i medvetet bedräglig bemärkelse. Kanske kan det i snarare vara ett utsnitt ur boken "Världens nyheter - 5000 års världsnyheter i tidningsformat" (urspr "News of the World") som kom i flera svenska, bearbetade upplagor mellan 1963 och 1980, eller någon annan publikation med liknande berättartekniskt grepp.