2015-11-26

Inbillningssjuka vs bluffare

Varbergsföretaget påstår att man kan hjälpa elöverkänsliga och marknadsförde sig via annonser. Elöverkänsligas Riksförbund menade att metoden var en bluff och stämde företaget inför Marknadsdomstolen. Nu måste Elmiljö4all punga ut med 2,4 miljoner kronor.
- Förlorade mål om elsanering, Hallands Nyheter 22 november 2015

Detta är en instant classic: Inbillningssjuka stämmer en bluffmakare för att dennes värdelösa metoder inte fungerar på deras inbillningssjuka. Det är så meta-meta så jag vet inte vad.

Och "elallergikerna" fick alltså rätt. Det mest rättvisa hade varit om Marknadsdomstolen sparkat ut båda parterna och bett dem att göra upp i sin fantasitävling någon annanstans. Fast sådant kanske en sådan domstol inte kan göra.
"Elmiljö4alls produkter saknar helt teknisk möjlighet att skydda mot elstrålning, magnetfält eller annan påverkan från el som kan ge besvär för den som är elöverkänslig", skriver förbundet och menade att påståendena var ovederhäftiga och vilseledande.
Detta öppnar upp för en mängd andra metoder som sägs lindra "elöverkänsligas" problem. Som de små dekaler som man kan sätta på sin telefon eller dator, och som på något magiskt sätt ska suga i sig det skadliga i mobilstrålningen utan att för den skull förhindra kommunikationen. I jämförelse är Elmiljö4all ytterst grundliga:
Varbergsföretaget har patent på en ny djupjordningsteknik som i korthet går ut på att man borrar ett 300 meter djupt hål i marken. De första 50 metrarna förses med foderrör av stål och i borrhålet sänks grova kopparlinor ner. Linorna läggs i en ring runt den byggnad som ska skyddas och ansluts till den inkommande elservisen.
Men visst stämmer det att allt detta arbete är värdelöst. Här är en ingenjör som på VoF:s forum går igenom några av deras påståenden: Jordtag trollar bort strålning?

Not, på deras hemsida www.elmiljo4all.se hittar man f.n. ingenting sådant. Där finns några länkar som heter Konsultation, Föreläsningar osv., men de går alla till förstasidan. Vilket kanske är en reaktion efter domen.

En grej till... Med reservation för att uppgifter kommer från någon som dels anser sig vara elöverkänslig, dels är mycket fientligt sinnad mot Elöverkänsligas Riksförbund. Men den kan ju vara sann för det. (Clas Tegenfeldt är tf ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund och driver företaget BEMI, "specialister på elöverkänslighet".)
Marknadsdomstolen har avvisat Clas Tegenfelds [sic] skriftliga bevisning (alla hans mätprotokoll) att djupjordning inte fungera. Som expert för förbundet fick Tegenfeldt 135.980 kronor ett ovanligt högt i arvode, men eftersom Tegenfeldt  placerat sig själv som vice ordföranden i förbundsstyrelsen blev hans expertutlåtande nu plötsligt en partsinlaga och avvisades därför av Marknadsdomstolen.
- Clas Tegenfelds fick 135.980 kronor i arvode av förbundsstyrelsen för ett expertutlåtande som Marknadsdomstolen avvisade då det var en partsinlaga [sic], bloggen Lobbyister bryter ner Elöverkänsligas Riksförbund [sic] 22 oktober 2015


Mer om "elstrålning" bara här på Faktoider: Om kroniska epidemier; En kvarts miljon elöverkänsliga?; Elstrålning och andra folksjukor

Tack till Staffan L. som tipsade om den absurda tvisten

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Det mest rättvisa hade varit om Marknadsdomstolen sparkat ut båda parterna och bett dem att göra upp i sin fantasitävling någon annanstans. "

Jag har svårt att hålla med om det. Påstår man att man kan minska elstrålning eller magnetfält och man inte kan det är det ju ett tydligt bedrägeri eller i alla fall falsk marknadsföring. Att de som tror sig vara elallergiska inte behöver någon minskning av magnetfält eller elstrålning är en helt annan sak. De har blivit utlovade och betalt för något de inte fått och det är fel enligt enkel affärsetik oavsett ifall de behöver det eller inte.

Sensemaker

Jav Farli sa...

"Får" man verkligen skriva "vs" på svenska? Är det inte en anglicism?

Hexmaster sa...

Det är latin som jag inte vet om det används så här i svenska. Men det blir enkelt och lättförståeligt. Jag är inte allergisk mot lån.