2015-11-06

Presidentkandidatens pyramider

Mosaik från Markuskyrkan i Venedig, 1200-talet: Josef utfordrar hela världen ur Egyptens rika förråd. För fler gamla pyramidbilder, se Faktoider: Pyramiderna avbildade.

Massdiagnosen Trump ligger i en klass för sig, men det finns andra presidentkandidater med en, ska man säga, annorlunda världsbild. Som Ben Carson, som åtminstone häromdagen ledde i mätningarna. Carson är kristen, givetvis, och kreationist, vilket tyvärr knappt ger utslag på mätaren när det gäller amerikansk politik. Men så kom det fram att han har udda idéer om pyramidernas tillkomst och användningsområde. Det låter inte som nyhetsmaterial precis, men ...
My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now all the archaeologists think that they were made for the pharaohs’ graves. But, you know, it would have to be something awfully big — when you stop and think about it, and I don’t think it’d just disappear over the course of time — to store that much grain. And when you look at the way the pyramids are made, with many chambers that are hermetically sealed, they would hav e to be that way for a reason."
- Ben Carson believes Joseph built Egypt’s pyramids to store grain — and it just might get him some votes, The Washington Post, 5 november 2015

Talet hölls 1998 på ett universitet och filmades (se från 3:45 för det pyramidala). Flinka fingrar fann talet och postade det. Det var knäpperi av en sort som gav gensvar; nyheten spreds snabbt.

Vad svarade då Carson när han ställdes inför uttalandet? Han stod på sig.
- It's still my belief, yes.
- Ben Carson's unusual theory about pyramids, CBS News, 4 november 2015

För den som inte känner till historien om Josef: Farao hade mystiska drömmar. Slaven Josef förklarade dem som en profetia om sju feta år som skulle följa. Överflödet fick dock inte slösas bort eftersom man därefter hade att se fram emot sju magra svältår. Farao imponerades och gjorde Josef till styresman över hela Egypten. I denna roll samlade han in stora mängder spannmål, "den var som havets sand", vilket man hade god nytta av när skördarna började slå fel. Källa: 1 Mosebok.

Så långt bibeln. Som förresten inte har ett ord att säga om Egyptens pyramider.* Men att förråden, om man nu tror på sagan, skulle vara pyramiderna... Med massor av kammare, som de inte har, som är hermetiskt tillslutna, vilket de inte är? Knäppare än knäppt?

Men idén är, som så ofta är fallet med såväl bättre som sämre idéer, inte ny. Den förste som tog upp idén var, såvitt jag vet för närvarande, John Mandeville i mitten av 1300-talet.

Mandeville! Se, det var en ledtråd. För The Travels of Sir John Mandeville, en av medeltidens största bestsellers, var lika populär som den är opålitlig. Vem denne medeltide Münchhausen var vet vi inte, eller om de självbiografiska bitarna är något annat än fria fantasier. Stora delar av reseskildringen är hämtade från identifierbara källor, men det behöver inte bidra till sanningshalten. Här kan man läsa om trädet som bär frukt i form av levande får, här förses exotiska länder med cykloper, människor med hundhuvuden, fågel Fenix och gråtande krokodiler ... Och så kan vi läsa om Egyptens pyramider: "These are the Barns of Joseph that were made for to keep corn in for the seven barren years."

Detta var alltså efter pyramidbilden ovan. På den är det möjligt men inte säkert att pyramiderna framställs som förråd. Idén är inte så märklig som den låter eftersom man på den tiden hade mycket dimmiga uppfattningar om pyramiderna, och inte heller var det så enkelt att bege sig dit för att ta reda på fakta.


Men sedan bra många sekler har det varit allmänt känt att pyramiderna var gravar, och att de är värdelösa för att förvara spannmål. Hur har då denna skröna nått Ben Carson? Ingen aning. Måhända det bibliska inslaget gör att den ser mer "kristen" ut, något som en gudfruktig människa bör tro på? Men jag tvivlar på att någon särskild mängd personer, kristna eller andra, som varit något att räkna med trott på Mandevilles pyramid-lador. Det hela påminner om en del andra idéer som få om någon fått för sig förrän på säg 1800-talet, men som snabbt fick rykte om att vara medeltida allra minst eftersom de "verkade" gamla och bibliska.

Men om Ben Carson skulle vinna presidentvalet ... Då får världen sin förmodligen förste ledare på flera hundra år som tagit Mandeville på allvar.

En till: Carson nämner i förbigående att Josef försåg hela världen med mat, "något som man inte ens kan göra idag". Ännu knäppare än ladugårds-pyramiderna? Jo, med den skillnaden att det faktiskt står i skriften: "Och från hela jorden kom man till Egypten för att köpa säd av Josef, ty det var svår hungersnöd överallt." (1 Mos 42:57)

Wikipedia (eng.): John Mandeville

* Det närmaste är i apokryfiska 1 Mack 13:28, där en viss Simon i Judéen låter uppföra hela sju pyramider till minne av hans döda familj.

Inga kommentarer: