2015-11-01

Fyrkantig vetenskap?

Fick en kommentar om att skeptiker, sådana som VoF (Vetenskap och Folkbildning) utgörs av, kan ha ett lite väl "fyrkantigt synsätt" i sin syn på vad som är sant och falskt, vetenskapligt och ovetenskapligt. Historien är ju full med företeelser som en gång varit oförklarliga: hur kan jorden vara mycket äldre än det klart och tydligt står i bibeln, varför minskar barnsängsdödligheten när vårdarna tvättar händerna, varför följer Merkurius omloppsbana inte Newtons lagar, hur kan radium utstråla ljus och värme utan att förbrukas?

Vilka är vi att uttala oss om sådant vi kanske bara ännu inte begriper?

På vilket man kan svara att det är ännu en spridd vanföreställning, nämligen om hur vetenskap och skepticism fungerar

Här är det svar jag skrev:
Har du något exempel på sådant "fyrkantigt synsätt"? Någon hypotes som VoF avfärdar men som skulle kunna "slå igenom" längre fram?

När exempelvis slagrutor kommer på tal så hänvisas alltid till den stora mängd försök som gjorts för att ta reda på om rutgängarna kan göra vad de påstår sig kunna göra. Åtminstone ett av dem utfördes av i VoF:s regi (av Jesper Jerkert) och redogjordes noggrant för i Folkvett. Under kontrollerade former har hittills ingen lyckats. Jag kan inte se hur det skulle kunna ha med någon kunskapsnivå att göra, förr, idag eller i framtiden; om någon säger sig kunna hitta vatten och sedan inte gör det, vad finns mer att säga?

Samma sak med kommunikation med döda, Nessie, homeopati, akupunktur, "elallergi", parapsykologins olika grenar ... I alla dessa fall så går det att pröva hypoteserna med dagens metoder, oavsett hur mekanismerna bakom skulle kunna se ut. I samtliga nämnda områden har forskning gjorts, man har verkligen tagit hypoteserna på allvar och prövat dem på sätt som skulle ge positivt utfall om de stämde, och man har fått negativt utfall.

Om vi någonsin avfärdar något a priori så säg till, för då gör vi fel.

/Peter Olausson, VoF Göteborg
Vetenskap handlar inte om att censurera meningsmotståndare (ännu en vanföreställning) utan att uppmana dem att visa att deras hypoteser stämmer. Här är en som hade mycket att säga om Immanuel Velikovskys synnerligen ovetenskapliga idéer om planeter som krockar med varandra, men som ändå konstaterar att den sämsta aspekten av "Velikovsky-affären" var de av hans kolleger som försökte att hindra idéerna från att spridas.
The worst aspect of the Velikovsky affair is not that his hypotheses were wrong or in contradiction to firmly established facts, but that some who call themselves scientists attempted to suppress Velikovsky's work. Science is generated by and devoted to free inquiry: the idea that any hypothesis, no matter how strange, deserves to be considered on its merits. The suppression of uncomfortable ideas may be common in religion and politics, but it is not the path to knowledge; it has no place in the endeavor of science. We do not know in advance who will discover fundamental new insights.
- Carl Sagan, Cosmos

Detta sagt: Velikovskys idéer var värdelösa "on its merits". Sådant kan och ska man påpeka. Liksom att ingen ännu fått parapsykologi att fungera, att elallergi, såvitt någon kunnat finna, inte finns, att effekten hos akupunktur går mot noll ju ordentligare man undersöker den, att homeopati är vad det är nämligen sockerpiller, att det inte finns något sjöodjur i Loch Ness, och att ingen hittills demonstrerat en faktisk förmåga att tala med döda. Om motbevis mot någon av dessa teser skulle dyka upp så vore det fantastiskt intressant.

Vilket är ännu en vanföreställning om skeptiker och vetenskap: Att den blundar för nyheter. Tvärtom: det är ju det forskning går ut på. Men vad spelar en spännande idé för roll om den inte är sann?

3 kommentarer:

Jav Farli sa...

I den nyligen presenterade VoF-undersökningen 2015 finns det ett påstående som lyder "Paranormala fenomen, dvs övernaturliga händelser som inte kan förklaras av vetenskapen". För mig kan ordet "paranormal" syfta på naturliga fenomen som ännu inte fått en vetenskaplig förklaring: blixtar var paranormala för vissa naturfolk, kulblixtar var paranormala fenomen innan de förklarades o.s.v. Man kan ibland undra om skeptiker som VoF lämnar något utrymme för paranormala fenomen i den betydelsen. En del skeptiker verkar vara av åsikten att vetenskapen precis just idag har förklarat alla naturliga fenomen och att det inte finns något idag oförklarat som kommer att vara god vetenskap i morgon.

Att spekulera i vad det kunde vara är naturligtvis mycket svårt men t.ex. kan man väl tänka sig att en del rapporter från människor som sett spöken skulle kunna förklaras av något idag för vetenskapen okänt naturligt fenomen. Samma sak för ufo-observationer. Det känns ju för övrigt ganska typiskt att man väljer att definiera ufo som "besök av utomjordiskt intelligent liv", en ganska ovanlig definition.

Hexmaster sa...

"Kan ibland undra", "verkar vara av åsikten att"... Konkreta exempel på sådana villfarelser skulle vara tacksamt. Att alla fenomen förklarats är så fel det kan bli, då skulle man ju kunna lägga ner vetenskapen. Hittar du någon som hävdar det?

Så intressanta spökrapporter är det minst sagt tunnsått med, vilket även gäller UFOn. De flesta förklaras direkt, några kräver mer arbete, och den återstod som alltid blir kvar finns det inte mycket mer att säga än att vi inte vet. Inget att forska på.

Jav Farli sa...

"[D]en återstod som alltid blir kvar finns det inte mycket mer att säga än att vi inte vet. Inget att forska på."

Vi vet inte, alltså(?) ska vi inte forska på det. Är inte detta en ganska underlig åsikt? Det är väl sådant vi inte känner till som vi ska forska om?

Nej, jag kan inte peka på någon som sagt att det inte finns något kvar för vetenskapen att förklara. Men jag kan peka på någon som säger att det bland de oförklarliga ufo-rapporterna finns det inget värt att forska på.

Jag gav mig inte in i denna diskussion med någon lans att dra för något speciellt pseudovetenskapligt område som jag tycker utan utifrån en bild av hur (vissa) skeptiker agerar i offentligheten. Jag förstår att det ursprungliga inlägget handlade just om detta (att det inte finns några konkreta exempel på pseudovetenskap värd att tas på allvar) men om man vill förstå varifrån denna bild av skeptiker kommer så är, för mig, hur man använt orden "paranormal" och "ufo" i VoF-undersökningen ledtrådar.