2015-11-03

U 137 = S-363

Missöde med sovjetisk ubåt
Natten mellan 27 och 28 oktober i år befann sig en sovjetisk dieseldriven ubåt med nummer 137 ute på vanlig övning i Östersjön när navigationsinstrumenten ombord slutade att fungera, vilket medförde misstag i positionsbestämningen av fartyget och att man till följd av dålig sikt kom ur kurs och grundstötte vid kusten av det sydöstra hörnet av Sverige. Ubåten har bärgats från grundet av svenska bärgningsfartyg och ligger för ankar på säker plats. Förhandlingar pågår med de svenska myndigheterna om hur ubåten skall föras ut från svenskt territorialvatten.
- Pravda, 5 november 1981

Var man med på den tiden när "missödet" inträffade så minns man det. Hur skulle man kunna glömma?

Utöver alla andra aspekter så ska vi här studera en enda liten detalj: Vad hette ubåten? Går man in på engelska Wikipedia och slår på "U 137", en beteckning som fastnat även i den grundaste allmänbildningen (ursäkta vitsandet), så kommer man till en artikel som heter så här:

S-363..? Vad är det? — Det är vad ubåten kallades av snedseglarna själva.

Förklaringen som ges på såväl svenska som engelska Wikipedia är att U 137 var den svenska beteckningen på ubåten. Den ryska användes ju bara av dem själva, den var hemlig och avslöjades långt senare. Men ubåten kände vi till, och något fick man kalla den.

Jag vet inte om det var så det gick till när ubåtsklassen fick sin fina beteckningen Whiskey i NATO (efter W i bokataveringsalfabetet), snarare än проекта 613 (prospekta = projekt); kände man inte till originalbeteckningen, eller tog man ett eget namn av någon annan anledning? Det gav åtminstone anledning till beteckningen Whiskey on the rocks på grundstötningen.

Men det finns andra förklaringar. Om ryska Wikipedia är att lita på (...) så förekom 137 i TASS-telegrammet. Hur kom det dit? Det förekommer uppgifter om att besättningen på en direkt fråga ska ha uppgett beteckningen. Kanske även U 137 var en rysk beteckning? Ju mer hemlighetsmakeri, förvirring och maskirovka, desto bättre ...

Wikipedia (sv.): U 137
Wikipedia (eng.): Soviet submarine S-363
Wikipedia (ry.): C-363

Bonus: 613 utformades i slutet av andra världskriget. Designen påverkades rejält av "befriade" tyska ubåtar av den splitter nya och mycket avancerade sorten Typ XXI.

Wikipedia (ty.): U-Boot-Klasse XXI

Inga kommentarer: