2013-07-10

Herren i Herrljunga

Foto Lokaltidningen STO

Lars Göran Berg blir den 1 augusti tillförordnad kommunchef i Herrljunga kommun. Detta har flera anställda reagerat på.

Vi anser att beslutet är olämpligt på grund av de åsikter som Lars-Göran givit uttryck för på en blogg.

- Herrljunga.se: Personal kritiserar kommunstyrelsen för beslut om tillfällig kommunchef, 9 juli 2013

Ett citat från bloggposten som avses:

Värt att notera i detta sammanhang  tycker jag är hur Jesus betecknar dem som är mot honom. Värt att begrunda är vilka krafter som bibeln säger ligger bakom de som pekar ut en annan fader en annan Gud än den som var Jesu fader, men också judarnas Gud. Det är inte den Guden som inspirerar till våld vare sig i Syrien, Palestina eller Israel.

- Lars Göran Berg: Om vidsynthet och öppenhet, mission och uppgivenhet, Klassisk baptism - blogg, 23 januari 2012

Sammanhanget är att ett längre översatt citat tillskrivet Jerusalems stormufti, där denne uppmanar muslimer att döda judar, ställs mot religionsfriheten i Sverige.

Notera att den text som ligger ute är redigerad. Här är en av formuleringarna som senare togs bort, skriven av Berg i en kommentar:

Muhammed är en falskprofet och han vägleder inte till vare sig fred, liv eller himmelriket. Hans väg skapar självmordsbombare som brukar död och lidande som evangelisationsmetod. Ondskans makt föder dödande av barn i Syrien visar på att frukten på detta träd är ytterst giftig.

- Lars Göran Berg: Om vidsynthet [...] (arkiverad 16 maj 2012)

Att Muhammed utpekas som en falsk profet är visserligen en åsikt som Berg delar med miljoner icke-muslimer bara i Sverige. Men det förefaller som om Berg förnekar att han alls skrivit detta, jämför Herrljunga kommuns hemsida ovan: "Jag kan se att många inom IFO har lagt ord och värderingar mig till last som jag inte uttalat..."

En tid efter att denna bloggpost blev uppmärksammad fick Berg sparken från sitt dåvarande jobb som kommunchef i Stenungsund. Om det var den direkta orsaken är en annan fråga; det förnekas från politiskt håll. Huruvida man i politiska kretsar i Herrljunga kände till bloggposten, i ena eller andra versionen, är okänt, men uppenbarligen gjorde åtminstone 15 av deras anställda det.

Vad man kanske inte gjort är att läsa vidare på bloggen. Just Berg skriver inte så värst mycket där. Men vad säger hans bröder i Kristo?

Nätverket för Klassisk Baptism och Kristen tro (www.klassiskbaptism.se) är en utbrytargrupp från dåvarande Svenska Baptistsamfundet (numera Equmeniakyrkan). De fann SB alldeles för ljumma i tron och mesiga i en rad frågor de intresserar sig för. Här är några exempel, mina markeringar:

[En KD-politiker har fått bannor för att hon kritiserat RFSL och RFSU] Detta är bara ett exempel på det nya hjärntvättssverige där det på ett antal områden finns åsikter som nyligen eller tidigare var debattområden i samhället men där den ena ståndpunkten idag anses i princip förbjuden. Alla yrkanden på abortmotstånd, skapelsetro, heteronormativitet, könsroller och unika religiösa sanningsanspråk föraktas och trampas idag ner i Samhällets namn. Och Sverige blir många nyanser fattigare. Särskilt som det i många fall är Guds direkta tankar för människorna och världen som man trampar på. En sak kan man i alla fall vara säker på; Ett samhälle byggt på RFSU:s värderingar, det faller ihop förr eller senare.

- Välkommen till Hjärntvättssverige!, 29 april 2013

Alla dessa galor inom filmens, musikens och idrottens område är ingenting annat är ren och skär avgudadyrkan.

- Idrottsdjävulen, finns den? 16 feburari 2013

Kommunism/socialism, darwinism/evolutionism, sekularism, konsumism och feminism är bara en del av listan [på falska religioner], som kan göras längre. De utgör trossystem där kärnan är något som diskuterats fram filosofiskt. De flesta som lever i systemet har ingen eller liten kunskap om kärnan, och kan följdaktligen inte heller se vilka konsekvenser systemet har med sig, när det efterlevs fullt ut. De som propagerar för läran vill gärna att den ska uppfattas som något vetenskapligt eller något naturligt. Då ter den sig ofarlig för den som inte bryr sig om kärnan. [...] Om något är människooffer så är det abort för den egna framgångens skull.

- Nils-Olof Persson, "Utrota alla" [...], 8 december 2012

Om naturligt urval, mutationer och andra processer inte håller måttet som förklaringsmodeller, om det geologiska och biologiska vittnesbördet på ett undermåligt sätt harmonierar med teorin, då öppnar det dörren för alternativ.

- Thomas Forslin, Evolutionsteorin måste få ifrågasättas på vetenskapliga grunder, 19 november 2012

Jag tycker man tydligt kan se Guds kärlek och omsorg om människan när han gav oss svamparna i den tid då allt blir mörkare och kallare.

- Torbjörn S. Larsson, Ser vi Gud i skapelsen? 9 oktober 2012

Nu har jag tagit med flera citat där evolutionen nämns. "Evolutionismen" är nämligen ingen liten fråga, enligt de klassiska baptisterna. Det är en lära som gör var och en av oss till en potentiell massmördare.

Om evolutionsteorin skall vara grunden för förståelsen av människans ursprung och därmed också för hennes värde, då bör var och en som bejakar det också vara beredd att följa Breivik i spåren.

- Nils-Olof Persson, Varifrån kommer Breivik? 9 september 2012

Jag har frågat Herrljunga kommun, via deras sida på Facebook, i vilken mån deras blivande tillförordnade kommunchef delar sina medskribenters uppfattningar, med Breivik-analysen som exempel. Man vill ju ta reda på fakta innan man går ut och tycker saker. Och jag förutsätter att det är vad Herrljunga kommunstyrelse gjort innan man bestämde sig för att anlita Lars Göran Berg.

Inga kommentarer: