2013-07-17

Darwin experimenterar

Again, I can show that the carcasses of birds, when floating on the sea, sometimes escape being immediately devoured; and many kinds of seeds in the crops of floating birds long retain their vitality: peas and vetches, for instance, are killed by even a few days' immersion in sea-water; but some taken out of the crop of a pigeon, which had floated on artificial sea-water for 30 days, to my surprise nearly all germinated.

- Charles Darwin, On the Origin of Species (1872), kap XII

Darwin var sannerligen inte (bara) en skrivbordsmänniska. Här och där i hans verk får man glimtar av experiment som kunde vara nog så stort upplagda. Bara i detta kapitel, där han funderar på hur arter kan spridas, nämns undersökningar av frön och frukter av alla de slag som fått ligga i vatten kortare eller längre perioder. "Till min förvåning upptäckte jag att av 87 sorter grodde 64 efter 28 dagar i vattnet, och några klarade sig efter 137 dagar." Ännu ett experiment gick ut på att peta ner fröer i döda fiskar som gavs åt fåglar, i vars spillning han sedan letade rätt på fröerna för att se om de kunde fås att gro. Sålunda kunde han konstatera att växter kan spridas av såväl sjö- och havsvatten som levande och döda fåglar.

Icke att förglömma hans roll som mannen som skriker åt maskar:

Worms do not possess any sense of hearing. They took not the least notice of the shrill notes from a metal whistle, which was repeatedly sounded near them; nor did they of the deepest and loudest tones of a bassoon. They were indifferent to shouts, if care was taken that the breath did not strike them. When placed on a table close to the keys of a piano, which was played as loudly as possible, they remained perfectly quiet.

- Charles Darwin, The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms (1881)

1 kommentar:

Kurt sa...

Välkänt är ju också hans resonemang om relationer mellan olika arter t ex sambandet mellan katter och klöver:

http://darwin-online.org.uk/Variorum/1860/1860-74-c-1866.html