2013-07-31

En vit tiger

Breeding practices that increase the physical expression of single rare alleles (i.e., rare genetic traits) through intentional inbreeding, for example intentional breeding to achieve rare color-morphs such as white tigers, deer, and alligators, has been clearly linked with various abnormal, debilitating, and, at times, lethal, external and internal conditions and characteristics, which are outlined in this paper.

- Big Cat Rescue: AZA Says No More White Tigers or White Lions

Den sista vilda vita tigern sköts 1958. Sedan dess har man avlat på de få vita tigrar som då och då fötts. De är eftertraktade rariteter, från Eskilstuna till Las Vegas, och efterfrågan har varit större än vad genpoolen tålt. Resultatet är att vita tigrar ofta är defekta. Därav restriktioner som den ovan från juli 2011 (AZA = Association of Zoos & Aquariums), eller han som jämförde dem med tvåhövdade kalvar; kuriösa missfoster som inte hör hemma på något seriöst zoo.

Det är denna uppfattning som här tillbakavisas: vitheten i sig är ingen defekt.

Our results identify the basis of the longstanding white tiger mystery as the same gene underlying color variation in human, horse, and chicken and highlight its significance as part of the species’ natural polymorphism that is viable in the wild.

- Xu et al (hela 18 namn), The Genetic Basis of White Tigers, Current Biology vol 23 nr 11 (23 maj 2013)

Vilda vita tigrar har funnits länge (första kända belägg från 1500-talet) och alltid varit eftertraktade; idag för shower och djurparker, förr som jaktbyten. Det faktum att tigrarna som fälldes var vuxna friska djur indikerar att de inte var mindre livsdugliga. De verkar ha varit en variation bland flera, lika naturlig (om än betydligt sällsyntare) än några gul-orangea tigrar. Om man någonsin kommer att få fram en genetiskt frisk population med vita tigrar är en annan fråga.


Science Daily: White Tiger Mystery Solved: Coat Color Produced by Single Change in Pigment Gene, 23 maj 2013

4 kommentarer:

Fredrik Andersson sa...

Sedan något år tillbaka finns det inte längre några vita tigrar på Parken Zoo i Eskilstuna.

Anonym sa...

Bättre en vit tiger än en negertiger.

Hexmaster sa...

Slutet för de vita tigrarna i Eskilstuna är en trist och märklig historia som fick stor uppmärksamhet av flera orsaker. Det hela gick utanför ämnet en smula.

Kurt sa...

En annan vanlig (ofta dubbel) missuppfattning är att t ex vita älgar skulle vara albinistiska, det är det inte, de saknar bara pigment i pälsen, då talar folk i stället om "partiell albinism", vilket är lika illa som att tala om t ex partiell enbent!