2013-07-18

N-strålarna

I Vetenskapsakademien meddelades i går, att fysikerna Charpentier och Blondlot vid universitetet i Nancy konstaterat, att menniskokroppen utsänder ljusstrålar liksom radium.

- Östgötaposten, 18 december 1903

N-strålarna är en klassisk episod: Den etablerade, respekterade och erkänt klipske professor Blondlot upptäcker en ny sorts strålning som vi idag vet var inbillning. Men det tog ett och ett halvt år innan man slutgiltigt kom fram till denna slutsats (inte Blondlot som framhärdade livet ut).

Hur gick det till? Var forskarna för 110 år sedan så lättlurade stackare?

Om man säger som så: Den genomsnittlige naturvetenskaplige forskaren var knappast av märkbart sämre virke än kollegerna idag. En mängd forskare upprepade Blondlots försök, och för den som inte märkte något utslag var det inte självklart var problemet låg.

Det ska påpekas att mätningarna inte går att jämföra med dagens. Istället för mekaniska kalibrerade instrument med en ofattbar noggrannhet så använde man sina egna ögon. Man satt i kolmörker och tittade på en liten fluorescerande skärm i väntan på svaga, svaga ljusglimtar. Metoden inbjuder till misstag. Det hade varit intressant att göra likadana försök idag, och se hur många som klarar av att skilja på faktiska och inbillade observationer.

Har vi lärt oss något av N-strålarna? James Randi har sagt följande:

...science does not always learn from these mistakes. Visiting Nancy recently [1992] and speaking on the subject of pseudoscience, I discussed this example and though I was in the city that gave the name to N-rays, no one in the audience had ever heard of them, or of Blondlot, not even the professors from the University of Nancy!

Detta har Robert Todd Carroll kommenterat som följer:

The fact that Blondlot is not remembered at Nancy ought to be taken as a sign that science does learn from its mistakes. The fact that Blondlot is not considered a prophet in his homeland is a healthy sign that although scientists often make errors, even big ones, other scientists will uncover the errors and get science back on the right path to understanding nature. Those who think that science should be infallible do not understand the nature of science.

- The Skeptic's Dictionary: Blondlot and N-rays

Här håller jag inte med Carroll. (Bortsett från att den sista meningen är såväl halmgubbe som non sequitur.) Vetenskap är att hålla reda på såväl det som är rätt som det som är fel. Det är ju det sistnämnda som kännetecknar hela den här skeptiska rörelsen, att man utöver verkliga rön håller koll på ovetenskap av alla de slag. Där är Carrolls egen The Skeptic's Dictionary en förträfflig resurs.


Det givna litteraturtipset här är min egen Blindspår (Leopard 2012), där N-strålarna får ett eget kapitel.

Inga kommentarer: