2013-07-05

Den globala nedkylningen

"En dramatisk framställning av den kommande istiden, målad för Popular Science Monthly av Charles S. Chapman" - Juli 1929

Långt innan den globala uppvärmningen hamnade på dagordningarna så var den kommande istiden ett scenario som man ibland intresserade sig för. Bilder av storstäder med inlandsis var snarare science fiction (i positiv bemärkelse) än något som någon människa, idag eller på åtskilliga sekler, behövde bekymra sig för.

Jag minns att ämnet kunde komma på tal så sent som på 1980-talet. Det känns länge sedan.

Folkbildningsbonus: Istiden började som en hypotes på 1700-talet och lades fram av flera naturforskare oberoende av varandra. När bilden ovan publicerades hade den varit allmänt accepterad vetenskap i mindre än hundra år.

2 kommentarer:

Kurt sa...

Och sedan slutet av 1800-talet är vetenskapen klar över att koldioxid och vattenånga står för merparten av värmeabsorptionen i atmosfären. Och redan då beräknade också Svante Arrhenius att människans utsläpp av koldioxid är så omfattande att vi kan komma att påverka den globala temperaturen. Men erfarenheterna från andra vetenskapsområden visar ju att det ibland kan ta 100-tals år innan vetenskap får mera allmänt genomslag.

Jav Farli sa...

Om jag kommer ihåg rätt så är det en del av konspirationsteorin Alternative 3 (http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_3) att jorden egentligen går mot en ny istid och att global uppvärmning bara är en rökridå för att lura dumma människor.