2012-05-08

FOI och klimatförnekarna

Gårdagens mesta nyhet för oss som åtminstone ibland bekymrar oss för skillnaden mellan sant och falskt fanns hos DN:

Sex av tio svenska kommunpolitiker och chefer är klimatskeptiker. En av tio förnekar dessutom den globala uppvärmningen helt. ”Det är klart att det inte är bra. De här personerna känner ju att de inte behöver ta ansvar för miljöarbetet i sin kommun”, säger Annika Carlsson-Kanyama, FOI.

- Kommunpolitikerna tvivlar på klimathotet, DN, 7 maj 2012

Om man själv är klimatskeptiker (som t.ex. Stockholmsinitiativet, Årets förvillare 2010) så kan man reagera med förnumstig glädje. Om man inte är det så kan man reagera med förfäran: styrs kommunerna, och därmed Sverige, av folk där inte bara många utan majoriteten vet bättre än verkligheten? Vilka perspektiv skulle inte det kunna öppna för pseudovetenskap av andra slag, som kreationism, rasbiologi, Västgötahistoriska museer, plattjordsinstitut och lagar om pi?

Nyheten om de kommunala klimatförnekarna hade, som man säger, virulens - den spreds.

Var den sann?

Niclas Sandin letade tidigt reda på själva rapporten. Där kunde han bland annat läsa hur man definierat centrala begrepp som "förnekare", "osäkra" och "övertygade":

Vad FOI har gjort är att ställa tre stycken frågor

1. Det finns inget tvivel om att klimatet förändras
2. Jag tror att det sker en klimatförändring
3. Människan påverkar klimatet i betydande omfattning.

Bara de som svarade alternativ 5 på samtliga frågor (femgradig skala där 5=instämmer helt) klassas som övertygade. Övriga ses som osäkra eller förnekare.  Att närmare 70-80 procent faktiskt kryssar för 4 eller 5 på de här frågorna och faktiskt får sägas hålla med om att klimatförändringar är ett hot, är inte något som FOI verkar bry sig om.

- FOI trollar fram klimatskeptiker, Red Blue Green, 7 maj 2012

Nu börjar förvillelserna bli väl många för att hålla reda på i ögonblicket - jag tar gärna en paus från frågan för att se hur det utvecklas. Är det FOI som lurat DN att återge gravt vinklade faktoider ur en undermålig rapport som fakta? Eller har FOI själva blivit lurade? Eller hade rapporten mer rätt än RBG-bloggen återger?

Vad det sistnämnda beträffar kan hugade försöka själva:

Annika Carlsson-Kanyama och Lisa Hörnsten Friberg, Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimatförändring och anpassningsbehov [ http://foi.se/upload/FOI-R-3441--SE_textOK.pdf ]


En sak är glasklar: Om de avgjort flesta kommunala beslutsfattare inte är klimatskeptiker, är det en bättre nyhet än något annat alternativ.


8 kommentarer:

Spiring sa...

Ska man vara petig (och det ska man väl när det handlar om att tolka undersökningsresultat) så går det att instämma helt med de tre påståendena som citeras ovan, dvs att klimatet förändras och att människan påverkar klimatet, utan att därigenom hålla med om att detta är ett *hot*. (Även om man kanske kan misstänka att de flesta av de 70-80 procent som kryssat för 4 eller 5 tycker det.)

Spiring sa...

För övrigt framgår det av länken till Niclas Sandins blogg att det inte var tre frågor (egentligen påståenden) utan åtta; de tre han presenterar som 1, 2 och 3 betecknas f), g) och h) i rapporten han citerar från. Då kan man (dvs jag) undra vad som stod i de andra fem påståendena? Vet man inte det blir det svårt att bedöma hur väl FOI lyckats i sin analys av svaren.

Marcus sa...

är lite förvånad att Uppsalainitiativet okritiskt återgav denna "nyhet" innan de kollat källan själva först.

Hexmaster sa...

Det står på sid 34 och 38 i rapporten (se länk).

Spiring sa...

Tack Hexmaster, ibland missar man det mest skrämmande uppenbara (som länkar till rapporter).

Lite intressant att det är fler politiker och chefer som svarat "instämmer helt" på påståendet "det finns inget tvivel om..." än "jag tror att..." (figur 13, sida 35). Det var alltså några stycken som inte hyser något tvivel, men som inte är lika säkra på vad de tror?

Spiring sa...

Ett litet men viktigt ord saknades i min förra kommentar:

Lite intressant att det är fler politiker och chefer som svarat "instämmer helt" på påståendet "det finns inget tvivel om..." än PÅ "jag tror att"...

Anonym sa...

"Vad FOI har gjort är att ställa tre stycken frågor

1. Det finns inget tvivel om att klimatet förändras
2. Jag tror att det sker en klimatförändring
3. Människan påverkar klimatet i betydande omfattning.

Bara de som svarade alternativ 5 på samtliga frågor (femgradig skala där 5=instämmer helt) klassas som övertygade. Övriga ses som osäkra eller förnekare. "

För det första. Vi talar om svenskar. Ställer du tre frågor om vad som helst tror jag att det är svårt att få oss extremism-fobiska lagomsvenskar att svara högsta eller lägsta alternativ på alla frågor. Ur detta perspektiv förvånar det mig att så mycket som 20-30% av mina landsmän faktiskt valt extrema svar på alla tre frågorna.

För det andra, första frågan gör inte skillnad på tvivel och rimligt tvivel.

För det tredje, ifall första frågan skall tolkas som rimligt tvivel är det ingen begriplig skillnad mellan den och fråga 2.

För det fjärde är betydande omfattning inte definierat. Som jag förstår ligger uppskattningarna på några grader, vilket inte behöver uppfattas som "betydande omfattning" eftersom vi naturligt oscillerar mellan istid och icke-istid vilket rimligtvis innebär skillnader som är mycket större än så. Människans påverkan kan alltså vara snabbare, men förmodligen mindre, än naturliga variationer.

Min föga insatta åsikt eller ståndpunkt är att alla rimliga bedömningar av vetenskapens ståndpunkt är att man är tämligen säker på att människan påverkar klimatet i så hög grad att det är angeläget att göra något åt så snart som möjligt. Fast jag hade svarat 3,4,4 med ovanstående frågeformulering och kallats "klimatskeptiker" eller "osäker". Uppenbart helt löjligt.

Den enda frågan som återstår är ifall detta är massiv inkompetens eller medveten vilseledning och i så fall från vem.

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Jag håller med! Antingen är undersökningen dåligt gjord, eller också har den missuppfattats av medierna. Möjligen både och.