2012-05-25

VoF pack


Den här bilden har cirkulerat i den vidskepliga sektorn på sistone. Vetenskap och Folkbildning skräms med nya svarta blanka skinnjackor är en typisk rubrik. Vad ska man säga?

Mer än att jackorna inte är nya, att herrarna på bilden är högst sympatiska och ställer till långt mindre jävelskap än exempelvis den livsfarliga antivaccin-tokan Linda Karlström, och att bilden är tagen på VoF:s årsmöte i Göteborg; lokalen är Kvinnofolkhögskolan.


För övrigt har fotografen ingenting emot att bilden sprids.


Inga kommentarer: