2012-05-29

Antivaccin 1986


1982 visades DPT: Vaccine roulette i USA. Där beskrevs, rakt ut eller medelst antydningar, hur DPT (trippelvaccin mot difteri, kikhosta och stelkramp) gav hjärnskador och epilepsi. Risker och konsekvenser av bieffekter skruvades upp maximalt (de påstått vaccinskadade som visades upp var sex till antalet). Poängen med immunskydd mot utbredda sjukdomar trivialiserades.

Programmet fick en kraftig reaktion. En var boken A shot in the dark som tas upp ovan. Några upprörda organiserade sig i föreningen Dissatisfied Parents Together (notera förkortningen). Under det senare antagna namnet National Vaccine Information Center, som onekligen låter långt mer officiellt, som vore det en riktig, vetenskaplig och etablerad institution, har den blivit en av de viktigaste aktörerna inom vaccinmotståndet.


Inga kommentarer: