2012-05-09

Karl XII spiller

Vassment, iagh slog bläck på papperet nu, men iagh ijss [ids] intet skriva om. I lärer väl kunna läsat ändå.
- Karl XII, 26 november 1702

Carolus skrev många brev under suboptimala förhållanden. Som det här till Magnus Stenbock, som kungen skrev under den polska kampanjen. Och så råkade han slå ut en stor bläckplump... Men, stor sak; Stenbocken var väl inte dummare än att han ändå förstod vad som menades.

Bläckplumpsbrevet finns än idag i Riksarkivet på Kungsholmen. Jag känner inte till dess rent historiska värde.

Inga kommentarer: