2012-03-22

Prins Charles och kvacksalverietHRH Prince Charles is admired by the Anthroposophy movement and the feeling is mutual, long circulating rumours of his support of biodynamics and Anthroposophical medicine can be shown to have substance.

- Heir apparent supports anthroposophy, UK Anthroposophy 22 april 2009

Vad prinsens känslor för antroposofin beträffar kan man givetvis inte fästa något avseende vid en sådan källa. Men kronprinsens intresse för och tro på homeopati är dokumenterad, för att ta ett relaterat exempel. Hans stiftelse för "integrativ hälsa" -- kodord för kvacksalveri -- grundades 1993 och drev den sortens frågor fram till 2010. Då lades den ner, inte sedan man insett att homeopatika är utspätt vatten eller något liknande utan på grund av förskingring.

Idag besöker han Sverige. På lördag hälsar han på hos Saltå kvarn, den biodynamiska högborgen här i landet. Deras inställning till antroposofin är, osannolikt nog, till det yttre lika osäker som prins Charles. Trots att de utövar den agrara delen av läran och är ungefär lika antroposofiska som t.ex. SSU är socialdemokratiskt, så har de under de senaste åren förnekat kopplingarna stenhårt. Som om de skäms för vad de är.


Faktoider: ICA, Saltå och kosmiska krafter
faktoider.nu: Är biodynamisk = ekologisk?

2 kommentarer:

Lill-Erik sa...

Ibland tror jag att det brittiska folket är så trött på denna familj att deras drottning kan gå ner i historien som "Elisabeth den sista".

Lena Synnerholm sa...

Jag tror gubben tar för givet, att alternativmedicin fungerar. Det baserat på anekdoter, som inte ens behöver vara sanna.