2012-03-27

Mittuniversitetet och astrologinDet är inte lätt att välja universitetsutbildning. Din personliga drivkraft och motivation är viktiga ingredienser för att nå hela vägen i mål. Därför vill vi lotsa dig med ett enkelt och roligt test. Vi tar hjälp av den kinesiska astrologin, som är en självklar del av den kinesiska kulturen sedan mer än 5000 år. Tolv djur symboliserar den kinesiska månkalendern. Draken matchar djurens personlighetsdrag med tips på utbildningsvägar som kanske kan passa. Testa själv!

- Visste du att | Mittuniversitetet

Det här var förhoppningsvis tänkt som en harmlös ploj. I en bättre värld hade det varit det. I ett Sverige där en osannolik femtedel tror att astrologin är vetenskaplig (källa: Vetenskap & Allmänhet) är det en normalisering av fånerier.

Nu verkar visserligen Mittuniversitetet inte ta vilken sorts astrologi som helst på så stort allvar att man exempelvis håller kurser i det. Å andra sidan har de folk med belagd historisk och källkritisk hållning som skulle kunna berätta för webbfolket, eller om det är deras reklambyrå Vinter som gjort jobbet, att vi inte alls vet om kinesisk astrologi är så gammal som 5000 år. För att ta ett konkret men litet och jämförelsevis oviktigt fel.

För att brodera ut ett ämne som är intressantare än någon Pokémon-zodiak: Astronomiska observationer som gavs astrologiska tolkningar var nog mycket viktigare i det gamla Kina än de någonsin varit i västerlandet. Belägg för ett någorlunda välutvecklat system finns i det encyklopediska verket Shih Chi från 100 f.Kr. En detalj som saknas där är tekniker för att försöka räkna ut levnadsödet för en människa (eller en stad etc.) utifrån astrologiska data, det finns tidigast belagt från 200-talet e.Kr. Det är visserligen den enda poäng som vi här och nu kan se i astrologi, vare sig man tror på den eller inte, men det visar att astrologin användes på ett fundamentalt annorlunda sätt. En vidskeplig tillämpning var att ta reda på vad oförutsedda fenomen som kometer och novor innebar på den spegelbild av himlen som jorden uppfattades som, en icke-vidskeplig att konstruera och finjustera kalendrar -- 1200-talets Shoushi-kalender felade på 20 sekunder.

Som synes behöver man inte vara dum i huvudet för att man tror på astrologi. Omvänt kan man vara synnerligen intelligent och bildad, och ändå tro på den befängda världsbild astrologin utgör.


Källor:
Ulrika Engström, Himlens väktare (Leopard 2011)
Shigeru Nakayama, "Characteristics of Chinese Astrology", Isis nr 4, vol 57 (vintern 1966)

Inga kommentarer: