2012-03-06

Ondskans banalitet

Utredarna hade mycket att häpna inför: mördandets skala, beträffande såväl utbredning i geografi som tid som antalet utövare och offer, att de dittills inte haft minsta aning om det hela, med mera. Men det mest häpnadsväckande var ändå att dessa massmördare inte för ett ögonblick gav ett sådant intryck. De var intelligenta, godmodiga, vänliga, pratsamma; många av dem hade höga tjänster, hög utbildning och utomordentligt anseende; om de utmärkte sig på något som helst sätt, så var det att de var ovanligt sympatiska. Och de var inte bara massmördare, utan massmördare av vilt främmande människor.

Massmördarna som beskrivs är thuggee, som blivit thug på engelska. De utgjorde en sekt som tillbad gudinnan Kali. Deras främsta sakrament var att strypa folk. Hur länge denna religionsutövning pågick tills den upplöstes av britterna på 1800-talet går inte att avgöra. Än svårare är det att ens gissa hur många de kan ha haft ihjäl sammanlagt: tiotusentals, hundratusentals eller miljoner? Men en sak är säker, och det är att de inte var blodtörstiga sällar, drivna av begär efter pengar, makt eller så bara själva dödandet.

7 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Kanske ett tidigt exempel, på ideologiskt motiverade massmord?

Hexmaster sa...

Nej, men religiöst motiverat.

Anonym sa...

"Men en sak är säker, och det är att de inte var blodtörstiga sällar, drivna av begär efter pengar, makt eller så bara själva dödandet."

Mja det är inte helt okontroversiellt att de verkligen motiverades av huvudsakligen religiösa skäl. De rånade sina offer.

Engelska wikipedia skriver bland annat.

Så här skriver de om en historiker som tydligen varken vill förneka deras existens (som en annan historiker gör) eller överbetona det religiösa i deras motivation.

"In his book, Dash rejects scepticism about the existence of a secret network of groups with a modus operandi that was different from highwaymen, such as dacoits. To prove his point Dash refers to the excavated corpses in graves, of which the hidden locations were revealed to Sleeman's team by Thug informants. In addition, Dash treats the extensive and thorough documentation that Sleeman made. Dash rejects the colonial emphasis on the religious motivation for robbing, but instead asserts that monetary gain was the main motivation for Thuggee and that men sometimes became Thugs due to extreme poverty. He further asserts that the Thugs were highly superstitious and that they worshipped the Hindu goddess Kali, but that their faith was not very different from their contemporary non-Thugs. He admits, though, that the Thugs had certain group-specific superstitions and rituals."

Sensemaker

Hexmaster sa...

Intressant. Häftigt att man ifrågasatt att kulten ö h t, som vore det en kolonialistisk fantasi.

Oavsett vad som gäller för ursprung eller majoritet av thuggee så fanns det folk som inte var "in it for the money".

Lena Synnerholm sa...

Det råder alltså ingen tvivel om, att rörelsen existerat. Därmot kan den ha blivit missuppfattad.

Anonym sa...

Enligt engelska wikipedia har i alla fall någon ifrågasatt ifall de inte var ren fantasi eller en grotesk överdrift baserad på ett missförstånd likt "juggernaut".

"In her book The Strangled Traveler: Colonial Imaginings and the Thugs of India (2002), Martine van Woerkens suggests that evidence for the existence of a Thuggee cult in the 19th century was in part the product of "colonial imaginings" — British fear of the little-known interior of India and limited understanding of the religious and social practices of its inhabitants. For a comparison, see Juggernaut and the Black Hole of Calcutta."

Man kan förstå tankegången. Det låg i britternas fördomar, deras självbild och även deras praktiska intresse att framställa Indien som något som behövde britternas hjälp på grund av att den var hemsökt religiösa knäppskallar och mörkermän. Man kan också tänka sig att rövare som stod inför en dödsdom ville göra sig märkligare än att vara vanliga landsvägsrövare -i synnerhet som britterna la orden i munnen på dem och erbjöd amnesti till den som sa vad de ville höra och angav andra.

Dash påstår dock att thuggee är dokumenterade på ett sätt som inte låter sig bortförklaras.

Jag vet inte hurdana Dash och van Woerkens vetenskapliga kvalifikationer är.

Sensemaker

Takaninjin sa...

"Men en sak är säker, och det är att de inte var blodtörstiga sällar, drivna av begär efter pengar, makt eller så bara själva dödandet."

Kan du bena ut grammatiken i den här meningen? Jag förstår att thuggae inte var blodtörstiga sällar, men det är mycket dunkelt om de var drivna pengar, makt och/eller dödande. Kan man kvalificera sig som "icke-blödtörstig sälle" om man samtidigt är driven av dödandet?