2012-03-28

Biverkningar

Här har vi en lista på biverkningar. Vilket känt läkemedel är det frågan om?

Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Magbesvär, t. ex. halsbränna, illamående. Ökad risk för blödningar, särskilt från slemhinnan i mag-tarmkanalen. Hjärtklappning, oro, sömnlöshet, darrningar.

Mindre vanliga: Överkänslighetsreaktioner, vanligen i form av nässelutslag, nässelfeber, hösnuva eller astma. Risken för överkänslighetsreaktioner ökar hos patienter med allergi eller astma. Magsår och magblödning vid regelbunden användning. Trötthet, yrsel, öronsusningar, svettning.

Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Svår blödning från mag-tarmkanalen. Minskat antal blodplättar. Upplösning av röda blodkroppar vid ärftlig brist på ett speciellt ämnesomsättningsenzym (glukos-6-fosfatdehydrogenas). Leverpåverkan, svåra hudreaktioner, njurpåverkan.

Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.

Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.

Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med sjukdomar orsakade av virus, framför allt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på svullnader i hjärnan och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.

- FASS

Svar med vit text nedan, markera för facit:
> Treo <

Grejen med biverkningarna är att alla räknas upp, från de relativt vanliga (trots att gränsen går vid 1 %) till de sällsyntaste.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bara för att det är receptfritt, så är ju inte en verksam substans ofarlig. Det finns mer kring just Treo som är bekymmersamt, än vad som står i biverkningslistan./En klar tanke...

Lena Synnerholm sa...

Vad är det då, som du bekymrar dej över? Förhållandena den tillverkas under?