2012-03-14

Stieg Larsson, skeptiker

För en tid sedan blev jag presenterad för en ung dam på ett café i Stockholm. Det första hon frågade – sedan vi utväxlat namn – var vilket stjärntecken jag var född i. Hon var i 30-årsåldern och, fick jag senare veta, har nio års grundskola, gymnasium och flera års universitetsutbildning bakom sig. Hon har vidare ett radikalt förflutet och var en tillsynes helt normal kvinna med alla förståndsgåvor i behåll. Det är svårt att finna en ursäkt till varför nu snart 500 år av upplysningstid och vetenskapliga framsteg så komplett undgått att lämna några spår av hennes världsbild.

Samma som du, svarade jag, i kossans tecken.

Sen sa vi inget mer till varandra. Det var en kort bekantskap.

- Stieg Larsson, "Vidskepelsens världsbild", Internationalen 39/1983

Inga kommentarer: