2011-03-09

Kalmare kvackare

Diskussionen och debatten kring alternativmedicin har varit aktuell under en längre tid i Kalmar län. Anledningen är att den politiska majoriteten i Landstingen i Kalmar län, genom Miljöpartiet, uttryckt en vilja att komplettera den sedvanliga vården med alternativmedicinska inslag mm t.ex. antroposofisk medicinsk tillämpning.

Idag den nionde mars 2011 sammanträder landstingsfullmäktige i Kalmar läns landsting. Ledamoten Jessica Rydell (MP) kommer att föreslå att landstinget utökar utbudet med antroposofisk vård.

Antroposofin är, ifall ni inte visste, en ockult lära grundad för drygt 100 år sedan av Rudolf Steiner. Dess synligaste delar utgörs av biodynamisk odling (harmlös), Waldorfskolor (barn placeras i superflummiga skolor) och just medicin. I den kritiserande interpellationen - läs den gärna, det är tre glesa välformulerade sidor - beskrivs antroposofin och dess medicin just så förryckt som den är, med bly mot hösnuva och kvicksilver mot tarmbesvär, astrologiska inslag, preparatens "andlighet" och så vidare.

Notera att förslaget kommer från den politiska majoriteten. Sådana förslag går som regel igenom, eftersom ledamöterna naturligtvis röstar för förslag från sina egna.

I fall som detta får man hoppas att det finns tillräckligt många bland dem som tar sitt förnuft till fånga.

Den som trots allt tjusats av Steiners andesyner kan begrunda de enkla frågor som ställs i interpellationen. Som vilka befintliga - och, får man hoppas, fungerande - verksamheter som ska nedprioriteras för att skapa ekonomiskt utrymme för antroposofiska vårdgivare?

Eller vilka andra terapier, som bevisligen fungerar minst lika bra som den antroposofiska (dvs. mestadels inte alls), som i rättvisans namn måste få lika stor rätt att släppas in i Kalmar läns landstings vårdapparat, och för att bara nämna några:

Aromaterapi, alternativ cellterapi, healing, ayurveda, feng shui, hypnosterapi, kelatterapi, koppning, kraniosacralterapi, kristallterapi, magnetterapi, meditationsterapi, neuralterapi, osteopati, reiki, shiatsu, tarmsköljning, zonterapi, frenologi, öronljus?Interpellationen skrevs av Björn Hult och Lennart Hellström (M):
LF110309 - Interpellation om antroposofisk medicin [PDF]

Moderater ser alternativmedicin som hokus-pokus, Oddbjörn Andersson, Östran 4 mars 2011

Jessica Rydell, ansvarig för primärvården i länet, bloggar om densamma: bäst

3 kommentarer:

Bertil Lundin sa...

Men man måste ju medge att det här är ett briljant sätt att underminera allt förtroende för, och därmed lägga ner offentlig sjukvård!

Lena Synnerholm sa...

Jag tror inte det är meningen, faktiskt. Dessutom är förslaget olagligt, om det skulle genomföras. Enligt lag ska vården i Sverige bedrivas, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Antroposofi är definitivt inte vetenskap, även om vissa tror det. Den beprövade erfarenheten, är tyvärr väldigt dålig. Alltså är det egentligen olagligt, att bedriva antroposofisk vård i Sverige. Att myndigheterna blundar för Vidarkliniken, kan betraktas som en skandal.

Bertil Lundin sa...

@Lena Synnerholm
Jag var säkert otydlig, men mitt tidigare inlägg var avsett som ironiskt - kanske med ett ytterst litet mått av sanning.
Att det är strider mot tidigare lagstiftning och/eller praxis är nog av mindre betydelse då det som Du skriver redan har pågått genom Vidarkliniken under en längre tid. Själv tror jag att det krävs att man får politikerna att skämmas över att de propagerar för vidskepelse om man ska kunna motverka den här typen av 'valfrihet'.