2011-03-18

"Schweinhund" säger de aldrig

För det första heter det Schweinehund. Den felaktiga stavningen, eller snarare uttalet - eftersom det väl sällan används annat än i talspråk - är synnerligen vanlig bland tyskar i engelskspråkiga filmer.

För det andra verkar inte ens Schweinehund vara särskilt vanligt i Tyskland numer - åtminstone inte i närheten lika poppis som i WWII-schablonen. Det finns belagt sedan 1800-talet. Hur ofta det användes på 1930- och 40-talen vet jag inte. Ett fint belägg från den tiden är en hetsig debatt i februari 1932 (länk) då socialdemokraternas (SPD) partiordförande Kurt Schumacher menade att Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen - "hela den nazistiska agitationen är en permanent appell till människans inre Schweinehund".

Verklighetens "svinhundar" var de som användes när man jagade vildsvin.


Wikipedia (ty.): Schweinehund (Begriffsklärung)

3 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Är titeln en travesti, på Herman Lindquists essä ”’Caramba’ säger de aldrig”? Den har även gett namn åt den essäsamling, som den publicerades i.

Hexmaster sa...

Ingen travesti men väl parafras, blinkning eller liknande välmenande.

Wulfahariaz sa...

Men även en travesti är väl välmenande (eller i alla fall neutral)? En parafras på "'Caramba' säger de aldrig" skulle ha ungefär samma innehåll, men lite omskrivet: "Vad de aldrig säger är 'caramba'", till exempel.

Det är bara i vissa fall i stil med "en travesti på rättvisa" som "travesti" får dålig klang.