2011-03-08

Urvampyren Varney


Shriek followed shriek in rapid succession. The bed-clothes fell in a heap by the side of the bed; she was dragged by her long silken hair completely on to it again. Her beautifully rounded limbs quivered with the agony of her soul. The glassy, horrible eyes of the figure ran over that angelic form with a hideous satisfaction, a horrible profanation. He dragged her head to the bed's edge. He forced it back by the long hair still entwined in his grasp. With a plunge he seized her neck in his fang-like teeth--a gush of blood, and a hideous sucking noise followed.

The girl has swooned. The vampyre is at his hideous repast!

Varney the Vampire låter som ett barnprogram. Men det är titeln på en vuxen skräckhistoria som gick som följetong i England i mitten av 1850-talet. Många välkända verk från den här tiden kom till på det sättet, där kapitlen gavs ut som häften som köptes efterhand. Två av kännetecknen är längden (en komplett Varney torde motsvara Bibeln, mycket ungefär) och att stil och detaljer kan variera med tiden; det ligger nära till hands att jämföra med TV-serier. Huruvida författaren hette Thomas Prest och James Rymer verkar osäkert.

Bram Stokers Dracula kom ut 1897, alltså ett halvt sekel sedan Varney etablerat en rad egenskaper hos och kring vampyrer: huggtänderna och de typiska såren i halsen, övermänsklig styrka m.m. Däremot hade han inga problem med dagsljus, och varken vitlök eller krucifix nämns alls. Ett sätt att oskadliggöra dem går ut på att nagla fast dem vid marken med en påle; de utplånas inte direkt, men kommer enligt uppgift att så småningom ruttna bort. Så reglerna var föränderliga även långt innan Anne Rice och Stephenie Meyer dök upp.

6 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Är inte idén om vampyrer, betydligt äldre än så? I delar av Östeuropa, ska folk ha trott på blodsugande odöda, i flera hundra år. Dom moderna fiktiva vampyrerna, har sitt ursprung i den folktron.

Anonym sa...

Jo, men nu handlar det om vampyren i modern, anglosaxisk litteratur.

Anonym sa...

Visst finns det äldre versioner, strigoi, empusa, lilitu, ghul och lamia, penanggalan till exempel. Alla har en ålder som får 1800-talet att framstå som häromsistens.

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Jag antar att det då är frågan, om generella blodsugande monster/andar. Den moderna vampyrmyten har betydligt mer att göra, med mera sentida folktro från Balkan. Min tanke är att dom är betydligt närmare, i beskrivningen av varelserna. Till och med namnet kommer därifrån.

Carl sa...

Lord Byrons läkare John Polidoris The Vampyre (1819) är väl den första vampyrromanen i väst?

Hexmaster sa...

Polidoris The Vampyre är intressantare vad beträffar uppkomsten - den skrevs sommaren 1816 i sällskap med Byron, Shelley och fru Mary Shelley, samtidigt som den sistnämnda klämde till med Frankenstein. Men även om novellen gav upphov till en sorts vampyrvåg, där Varney skulle utgöra ett mellanled på väg mot Dracula, så hade Polidoris lord Ruthven inte mycket med de vampyrer vi tänker på att göra. Där har Varney haft mycket större inflytande.

För att försöka formulera denna litteraturhistoria i tre meningar.