2011-03-15

Nya och nyare ord

Språktidningen hade ett temanummer om nya ord. Där fick jag svara på några frågor, gissningsvis med anledning av min bok Nya ord med historia. Som exempel på ett bra nyord nämnde jag plupp - även om det är svårdefinierat så är det märkvärdigt lättbegripligt och definitivt användbart.

I det senaste numret av tidningen undrar en läsare hur jag definierar "nyord" - detta ord finns visserligen inte med i SAOL men har använts i decennier. Helt riktigt. När jag skrev boken tog jag med nya ord som tagits i bruk under de senaste 25 åren ungefär, särskilt intressanta var naturligtvis de som inte tagits med i SAOL. Därmed hade jag ett något annat fokus än de kolleger som tog upp Språkrådets fåniga nyordslistor där man fiskar upp ord som ibland använts enstaka gånger, ibland konstruerats enkom för att figurera i Språkrådets nyordslistor.

2 kommentarer:

Kurt sa...

Vad är då "tagits i bruk"? D v s hur spridda och vart skall ord finnas representerade (på nätet, i tidningstext, böcker....) för att anses vara "etablerade"?

Hexmaster sa...

Det är en bedömningsfråga som därför är svår att svara på exakt, och olika personer kan göra olika bedömningar. Hårda gränser finns inte. Jag diskuterar gärna specifika exempel ifall vi tycker olika. När folk använder ett ord och förväntar sig att det inte ska behöva förklaras?

Nät, tidningar, böcker spelar ingen särskild roll som jag kan komma på.