2010-08-25

Jude-Hitler igen

Adolf Hitler kan mycket väl ha varit släkt med både judar och afrikaner. Det visar dna-prov som tagits på 39 av Hitlers släktingar.

 - Hitler hade judiskt blod, DN 24 augusti 2010

Klassisk idé cirkulerar en gång till. Några punkter:

  • Idén om en del-judisk Hitler har cirkulerat länge, en rad "lösningar" har lanserats varav hittills ingen hållit. Inklusive Frankenberger-historien som DN nämner.
  • Att Hitler hade afrikanska rötter (Telegraph) är välkänt eftersom alla har det.
  • Om han hade judiska rötter har inte visats. Eftersom det inte finns någon judisk haplogrupp, så är rubrikerna i såväl DN som Telegraph, med många fler, oriktiga. - Men intresserade kan läsa mer om E1b1b (DN skriver E1b1b1, vet inte om det är skrivfel.)
  • Det kan nämnas att nordafrikas berber av åtminstone Alfred Rosenberg, NSDAP:s "chefsideolog", räknades som arier. Jomen - nazisterna var verkligen heltokiga, delvis mer och på fler sätt än man tänker sig.
  • Om Daily Mail är rätt ute så har några av DNA-proverna insamlats på ett märkligt ovetenskapligt sätt.
  • Marc Vermeeren har jag inte hittat någon närmare information om. Enligt bl.a. Daily Mail är han tulltjänsteman. Vilket inte är något fel - jag är bara nyfiken. Uppdaterat: Han verkar vara en flitig amatörhistoriker med hembygd och Hitler på schemat - länk.
  • Mulders är journalist. Vilket heller inte är något fel. Jag är kanske mest nyfiken på vem av dem som är duktigast på DNA-analyser.
  • Häromåret visade dock Mulders att Jean Loret (1918-1985) inte var Hitlers son, och även att uppgiften om en judisk farfar var falskt. (HLN: Hitler had geen joods bloed en geen Franse zoon, 24 april 2008) Jag vet inte hur den undersökningen gick till.
  • Scoopet fick givetvis Mulders egen tidning, den belgiska Knack. Där nämns inte Vermeeren.
  • Om Hitler blivit förvånad? Tja. Man kan jämföra med de många krav som länge gällde för medlemskap i SS, men som aldrig prövades på Himmler. Eller den beundrade Karl Luegers lösning: Wer Jude ist, bestimmte ich

Den här tänkaren får sista ordet:

Berberna, bland vilka man än idag hittar ljus hy och blå ögon, stammar inte från vandalernas invasion på 400-talet, utan den förhistoriska atlantiska nordiska vågen. Till exempel jägarfolket Kabyle [Algeriet] är i hög grad fortfarande helt nordiska (sålunda utgör de blonda berberna i Konstantinopel-området 10% av befolkningen; vid Djebel Sheshor [var det nu ligger] är de ännu fler).

 - Ur Rosenberg, Det tjugonde århundradets myt (1930)

Faktoider.nu: Hitler hade judiskt påbrå
Andreas Wien: Hitlers judiska påbrå, faktoider.nu 

Tipstack Jonas V.

17 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

För mej ser berberfolken ut, som vilka nordafrikaner som helst. Vissa är blonda och blåögda, men det är inget konstigt med det. Mänskliga folkgrupper är genetiskt heterogena. Något som många människor, ännu inte insett.

Anonym sa...

Djebel Sheshor:

Ingen snabbtrålat där inte, finns Dzhebel i Bulgarien och Jebel i Rumänien. Skall fråga runt lite.

MVH

Hans

Anonym sa...

Inte konstigt Hans eftersom djebel betyder "berg" på arabiska och liknande ord kan ju finnas i andra språk

Engan sa...

Lena, att grupper är genetiskt heterogena (vilket är självklart) innebär inte att alla grupper innehåller representanter för alla gener.

Ytterligt få andra afrikanska folk har gener för blont hår eller blå ögon. Alltså är det intressant ur synvinkeln att bättre förstå mänsklighetens förhistoria och spridning över världen.

Om det är "konstigt" är förstås subjektivt, men att det är "intressant och anmärkningsvärt" torde det inte var något tvivel om.. precis lika intressant som om en liten sibirisk folkgrupp hade haft en stor andel människor med tätkrulligt svart hår och mörkbrun hy.. nu finns förstås ingen sådan, men visst hade det varit intressant att studera anledningen till detta?

Hexmaster sa...

Rekommenderar Wikipedia-artiklarna om denna haplogrupp och andra. Att man kan spåra vandringar för tusentals eller tiotusentals år sedan i DNA hos dagens folk, det är ta mig fan fantastiskt.

Lena Synnerholm sa...

Min tanke är att mänskliga grannfolk, alltid blandar sej med varandra. Nordafrikanerna är grannar med sydeuropéer. Det finns en del sydeuropéer, som är blonda och/eller blåögda. Dom råkar bara vara märkbart färre, än vi här i nordeuropa. Att det finns blonda och blåögda nordafrikaner, är därför inget att förvånas över. I alla fall inte om man har någorlunda kunskap, om mänsklig genetik.

Naturligtvis finns inte alla gener, inom alla folkgrupper. Däremot finns inga gener, som bara finns i en folkgrupp. På samma sätt finns inga gener, som finns hos alla medlemmar, i en viss folkgrupp. Däremot är gener olika vanliga, i olika folkgrupper. Dom övergår också gradvis i varandra. Det är det jag menar när jag hävdar, att människoraser inte finns.

Andreas E sa...

Så.. öhm.. gener som är mycket ovanliga i sydeuropa har genom sporadisk kontakt filtrerat över i ett grannfolk som inte haft dem alls, och där blivit mycket vanligare än de var i sydeuropa? Och bara i en specifik folkgrupp i Afrika, inte i andra folkgrupper som lever i ungefär samma område?

Det där är ungefär som om du har en kopp te med en droppe mjölk i, tar en droppe av den blandningen och droppar i en kopp kaffe utan mjölk, varvid ett hörn av kaffekoppen (men bara ett hörn) plötsligt blir en latte.

Något lite mer ovanligt och omvälvande ligger nog bakom detta, och det är ju synd att dribbla bort ett intressant historiskt skeende för att vara politiskt korrekt..

Lena Synnerholm sa...

Jag är inte politiskt korrekt, jag är vetenskapligt korrekt! Biologiska system är mycket mer oförutsägbara, än vad kemiska system är. Så din analogi är riktigt dålig. Dessutom är det inte så, att ens dom flesta berber, skulle vara blonda och/eller blåögda. Dom berber jag sett på foto, ser mest nordafrikanska ut. Det finns blonda bland dom, men dom är inte alls så många. Min tanke är att det finns en minoritet, av blonda sydeuropéer. På samma sätt finns det en minoritet, som har blåa ögon. Genom kontakt med sydeuropéer, har nordafrikaner fått gener för det. Det är fullt möjligt att dom är vanligare, hos just berberfolken. Men dom är fortfarande inte alls lika vanliga, som hos oss nordeuropéer.

Engelskspråkiga Wikipedia har en karta, som visar fördelning av hårfärger. Den går att hitta här:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Light_hair_coloration_map.PNG

Fast siffrorna för Sverige är så höga, att dom måste räkna folk med gulbrunt hår. (Råkar veta att det genomsnittliga svenska, är just gulbrunt hår.) Själv skulle jag bara räkna någon som blond, om håret är mera gult än brunt. Notera att hår- och ögonfärg, ärvs oberoende av varandra. Dom ärvs till och med på olika sätt. Hårfärgen bestäms av summan, av många olika gener. Ögonfärger ärvs däremot huvudsakligen, på det klassiska mendelska viset. Bruna och gröna ögon, bestäms av dominanta gener. Blåa och gråa ögon, beror på recessiva gener. (Det finns även folk, som har violetta ögon. Men jag vet faktiskt inte, vad det beror på.) Har man två olika dominanta gener, får man grönbruna ögon. Har man två recessiva för olika färger, får man en färg mitt emellan (blågrå/gråblå). Genen som kodar för blåaktiga ögon, uppstod i området kring svarta havet, för mindre än 10.000 år sedan. Att kartlägga utbredningen idag, lär inte vara alltför lätt. Trots allt är den en recessiv gen, som alltså inte alltid märks.

Andreas E sa...

Lena, om en liten procentandel (strunt samma exakt hur hög den är, låt oss säga 0,5%) i sydeuropa har blå ögon är det tämligen underligt om det skulle ge upphov till att en enda av de folkgrupper som lever på andra sidan vattnet (och ingen av de andra) därigenom får en större andel (vet igen inte hur hög, men låt oss säga 2%). Med tanke på hur väldigt liten del av den sydeuropeiska befolkningen som blandats in på "normal" väg.

Säg att vart hundrade barn kommer från en förbindelse mellan folken (och det är nog VÄLDIGT högt räknat). Inser du att det är otroligt osannolikt att 1% av 0,5% någonsin ska kunna bli 2%? Och bara hos EN av folkgrupperna och inte de andra?

Lena Synnerholm sa...

Jag tror du gör två vanliga fel, när du tänker i termer av människoraser. För det första föreställer du dej dom, som praktiskt taget helt genetiskt isolerade. Men människor har alltid skaffat barn med grannfolk. Historiskt har Nordafrika haft mest kontakt, med angränsande delar av Eurasien. Det var helt enkelt lättare att korsa Medelhavet, än det var att korsa Sahara. Att sjöfarare ligger med lokala kvinnor, är rimligtvis ingen nyhet. En del av dom blir förstås med barn, som mycket väl kan ha överlevt. På så sätt spred sej gener, via mellanfolkliga kontakter. Det är överraskande hur lite korsningar, som behövs för att gener ska spridas. Två folk behöver bara korsas en gång per generation, för att komma att genetiskt likna varandra, på bara några hundra år. Därmed får vi en gradvis övergång, mellan olika folkgrupper. Dom skarpa gränser som folk tyckt sej se, har bara varit inbillade.

Det andra är att inte skilja, på genotyp och fenotyp. Att alla arvsanlag inte märks, är ett grundläggande faktum inom genetiken. Blåa ögon beror på just en sådan gen, som inte nödvändigtvis märks. Man måste ha den i dubbel uppsättning, för att verkligen ha blå ögon. Många människor kan bära på den genen, utan att man vet om det. En recessiv gen är alltså mycket vanligare, än vad egenskapen den kodar för är. Chansen att två personer bär på samma gen, är större ju närmare släktskapet är. Säg att kusinäktenskap är eller var vanligare, hos just berberfolken. Chansen att någon har en viss gen i dubbel uppsättning, blir då större för deras barn. I så fall kan berberfolken ha fler blåögda, än vad folk i Sydeuropa har. Har dom fler med ljusa hårfärger, kanske det helt enkelt bara blivit så. Att förklara det är inte lika lätt för mej.

Lena Synnerholm sa...

Förresten tyder kartan jag länkade till på, att det finns fler blonda längs Medelhavets nordkust, än det finns längs sydkusten. Kartans indelning är förstås ganska grov. Det kan mycket väl finnas platser inom fälten, som har fler blonda än platser runtomkring. Dessutom beskriver kartan områden, inte etniska grupper. Det finns berberfolk som praktiskt taget saknar blonda. Gamla idéer om berberfolken som ”ljusa”, kan mycket väl ha varit felaktiga. Man har utgått från ett skevt urval, som man trott var representativt.

Andreas E sa...

Lena, jag gör inte två vanliga fel när jag tänker i termer av människoraser EFTERSOM JAG INTE TÄNKER I TERMER AV MÄNNISKORASER. Jag har inte nämnt ordet "ras" en enda gång, och inte heller resonerat som om jag skulle anse dem finnas.

Jag tänker mig inte människoraser som genetiskt isolerade EFTERSOM JAG INTE TÄNKER MIG DEM ALLS.

Det enda jag pratat om är "folkgrupper", som det borde framgått med kristallklar tydlighet att jag inte alls tänker mig som genetiskt isolerade.

Jag är också fullständigt medveten om skillnaden mellan genotyp och fenotyp. Ingenting jag sagt borde heller ha kunnat få dig att tro något annat.

Idén om att kusinäktenskap kan vara vanligare bland berberfolken är det enda i din harang som faktiskt var intressant eller nödvändigt att säga. Tack för den idén. Snälla, kom nu inte med mer utläggningar om genetik på gymnasienivå. Jag kan försäkra dig om att de verkligen, verkligen inte behövs. Tack.

Lena Synnerholm sa...

Förlåt, jag missuppfattade vad du skrev. Fast jag har tänkt på att berberfolken, kanske inte är så ljusa trots allt. Dom kanske bara har missuppfattats som ljusa, av personer som aldrig var där. Dom berberfolk som är lite ljusare, lever relativt nära Europa. Så jag ser därför inget konstigt, med deras egenskaper.

Hexmaster sa...

Att skriva om sådant man inte begriper sig på, som till exempel när man tillskriver folk uppfattningar som de kanske, kanske inte, har, är alltid riskabelt. På en blogg som denna straffar det sig dock, vågar jag påstå, någorlunda snabbt och regelbundet - åtminstone jämfört med många andra sammanhang.

Lena Synnerholm sa...

Jag tror jag drog en förhastad slutsats här. Men jag ärkänner åtminstone mina fel, till skillnad från vissa andra (skenvetenskapare/sprickkrukor).

Andreas E sa...

Ingen fara. Jag vill bara inte helt i onödan råka bli uppfattad som någon sorts eugeniker eller rasist. Därav den något kraftfulla dementin.

Lena Synnerholm sa...

Jag har funderat lite på, det här med Heirich Himmler. Vad var det för krav, som ställdes på SS-män, men som Heirich inte levde upp till?