2010-08-30

Lördagsfråga: Ariskt


  1. Chaplin som Adenoid Hynkel, Tomanias ledare under the double cross (oövers.).
  2. Arthur de Gobineau, tidig rasteoretiker som beskrev ariernas och i synnerhet germanernas överlägsenhet, så fransman han var.
  3. Georges Vacher de Lapouge var en annan fransk rasteoretiker (utan att antyda något; dessa två är de enda viktiga därifrån). Han beskrev en tredelning av Europas folk - nordisk, alpin och mediterran ras - om än med andra namn.
  4. Madame Blavatsky är den andra i gänget jag förväntar mig att ni känner till. Svårbeskrivlig charlatan av första rang som bland ofantligt mycket annat beskrev världshistorien i termer av "rotraser", ett begrepp som verkar ligga mellan art och ras ungefär. Den femte rotrasen var arierna, som uppstod för 100 000 år sedan på Atlantis. Även om inte ens rasbiologerna tog henne på allvar så finns det vissa kopplingar till nazisterna genom ännu godtrognare lagerföljder.
Pölsa dum, djupskalle av bästa rotras, gav mig ett A.

2 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag irriterar mej alltid på folk, som använder ordet ”arier” så här. Det fanns ett folk i norra Indien, var ledare kallade sej ”ârya”. Det betyder ”ädla” på deras språk, som idag går under namnet vediska. Jag tror inte dom var ljusare, än folk från Mellanöstern idag. Tvärt om kan folket det handlar om, ha varit lite mörkare i genomsnitt. Vi européer fick kunskap om dom, genom indiska lärda på 1800-talet. (Det kan ha varit på 1700-talet, men i så fall uppmärksammades det inte.) Folket vars ledare kallade sej ”ârya”, kom att gå under benämningen ”arier”. Problemet var att man knappt viste något om dom, utom vilket språk dom talade. Samtidigt hade det blivit modernt, att föreställa sej ett ärorikt förflutet. Resultatet var att man projicerade, sina idealbilder av det förflutna, på det här nordindiska folket. Idealbilden hade förstås nästan ingenting, med det verkliga folket att göra. Tyvärr är det idealbilden, som blivit mest omtalade. Det gör att folk associerar fel, när man använder ordet. Hade nazisterna får möta en riktig ”ârya”, hade dom misstagit honom för jude. Så knäppa idéer hade dom!

Hexmaster sa...

Nja. Det finns gott om underligheter i begreppets historia, och alla gjordes heller inte före 1945. Men det får jag återkomma till.